KEHOP

Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

Pályázat címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

 Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069,

Támogató szerv: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Programok Irányító Hatósága

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 1.200.000.000 Ft(Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból)

Projekt időtartama: 2017.01.01. – 2021.04.30. 

Főkedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Konzorciumi Partner: Tiszakécske Város Önkormányzata, KÖTIVIZIG 

 

A projekt célja:

A projekt célja a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyeinek állapotjavítása, új élőhelyek létrehozása a terület hal-, kétéltű- és madár faunájának számára.

A projekt tevékenységei:

  • Részletes állapotfelmérés;
  • A hosszabb távú természetes regenerálódás feltételeit megteremtő, medermorfológiát módosító beavatkozások, kiemelten a vízminőség javítására szolgáló kotrás, emellett a meder változatosabbá tétele, legerősebben feltöltődött területeken sekélyebb vizű, természetes halbölcsőnek is alkalmas mederrészek kialakítása.
  • Jobb vízminőséget teremtő, tiszai eredetű vízkészletre támaszkodó átöblítést szolgáló műszaki feltételek javítása.
  •  Védett fajok életfeltételeinek javítását célzó, élőhely-paramétereket javító tevékenységek: sekély nyílt vizek kialakítása, sűrű nádastól mentes, természetközeli állapotú partrészek létrehozása (kétéltűek és hüllők számára, táplálkozóterületként, tojásrakóhelyként).
  •  Természeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések.

További információ:

Vajda Zoltán, szakmai felelős, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: vajdaz@knp.hu, telefon: 76/500-067; 30/488-4552