Természetvédelmi területek

Madarasi Marhajárás

Területe: 43,76 ha

Védetté nyilvánító határozata: 36/2018. AM rendelet

Életföldrajzi tájegység: Felső-Bácska

A madarasi Marhajárás Felső-Bácska egyik legfontosabb természeti területe. Az ősgyep egyike az Alföld mindössze néhány fennmaradt nagyobb összefüggő sztyepprétjének, így felbecsülhetetlen jelentőségű értéket képvisel. Botanikai értékei régóta ismertek a szakemberek körében. A terület legfontosabb természeti értékeit a természetközeli állapotú gyepi életközösségek, köztük a löszpusztarétek, a homoki sztyepprét és a löszpusztarét átmeneti életközösségek, mocsárrét maradványok jelentik.

A területen számos védett állat- és növényfaj fordul elő, melyek közül a legjelentősebbek: tavaszi hérics, sokvirágú habszegfű, tarka sáfrány, selymes boglárka, kései pitypang, sisakos sáska, óriás tőrösdarázs, mocsári teknős, füleskuvik, búbos banka, gyurgyalag, szalakóta, kis őrgébics, erdei fülesbagoly, parlagi pityer.

A táji értékek és a védett fajok megőrzése mellett természetvédelmi cél a hagyományos legeltetéses állattartás kultúrtörténeti emlékeinek megőrzése és a tájhasználati mód fenntartása, valamint a területen egykor feltételezhetően vagy biztosan fellelhető, de jelenleg nem megtalálható, természetvédelmi szempontból jelentős védett gerinces állatfajok (pl. délvidéki földikutya, ürge) optimális életfeltételeinek biztosítása a jövőbeni megtelepedés céljából.

Virágzó tavaszi hérics a területen