Pályázatok

KEHOP pályázataink

A Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállítása 

Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

 Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése

Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén

Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának

A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

A Dél-Alföld egykor legnagyobb szikes tavának, a szegedi Fehér-tó medrének rekonstrukciója 130 hektáron

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

Elfelejtett jégkori képződmények nyomában – Alapszelvények rekonstrukciója a Duna—Tisza közén

Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben