Gazdálkodóknak

Haszonbérbeadás információ

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló, „a Nemzeti Földalapról” szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20/B §-a, valamint „a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbeadási feladatainak ellátásáról” szóló 2/2023. (VIII. 3.) AM utasítás alapján, a természetvédelmi kijelöléssel érintett területek vonatkozásában a kitöltendő ADATEGYEZTETÉSI NYOMTATVÁNY elektronikus változata alább, a Letölthető dokumentumok felirat alatt letölthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ADATEGYEZTETÉSI NYOMTATVÁNY online is kitölthető és beküldhető a következő Google űrlap linkre kattintva: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciX35y2SVVjILnkz7XEjRd13fhxA_c9lIycc_aAyNgIiswvw/viewform?usp=sf_link 

Az adategyeztetési nyomtatványt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által küldött természetvédelmi kezelői kijelölésről szóló értesítés kézhezvétele után kérjük kitölteni!

Kérjük, hogy az online adategyeztető űrlapon megadott adatokat igazoló eredeti dokumentumokat, ellenőrzés céljából a szerződéskötésre elhozni szíveskedjen!