Gazdálkodóknak

Információ haszonbérlőknek

Tisztelt Haszonbérlőink!

A VP4-10.1.1-21 kódszámú, „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés”, valamint a VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” pályázati felhívásokkal kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) az alábbi tájékoztatást adja.

Értelmezésünk szerint a felhívások alapján van lehetőség a támogatási időszak alatt lejáró haszonbérleti szerződéssel is benyújtani a pályázatokat, a benyújtásnak nem feltétele a teljes támogatással érintett időszak alatti földhasználati jog igazolása, de az időközben lejáró – és meg nem hosszabbított – szerződések esetében a támogatást igénylő felelőssége, hogy a szerződés esetleges meg nem hosszabbítása esetén a támogatási kérelmének részleges visszavonásáról (minden év január 15-ig) intézkedjen, külön kérelem benyújtásával. A határidőn túli bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása ugyanakkor szankciót von maga után.

Ezt támasztja alá a felhívások VII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai fejezet is. Az 1. pont (2) bekezdés c) pontja, valamint a 2. pont (4) bekezdése alapján a következő évi kötelezettségvállalás visszavonható szankció nélkül abban az esetben, ha az NFK, az MNV vagy esetünkben az NPI által megkötött földhasználati szerződések lejárata a támogatási időszak alatt van.

Igazgatóságunk a lejáró haszonbérleti szerződéseket egységesen legfeljebb egy évvel, december 31-ig hosszabbítja meg, azzal, hogy jelenleg csak a 2022. december 31-e előtt lejáró haszonbérleti szerződések meghosszabbítása aktuális, melyek így egységesen 2022. december 31. napjáig hosszabbíthatóak meg. Ezen szerződések tekintetében releváns az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” pályázati felhívás 20. számú melléklete szerinti, illetve az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” pályázati felhívás 12. számú melléklete szerinti „Igazolás lejáró földhasználati jogviszony meghosszabbításáról” nyomtatvány benyújtása az igazgatóság részére.

Kérjük, hogy a 2022. december 31-ig meghosszabbított, valamint a 2023-ban lejáró szerződésekre vonatkozó hosszabbítási kérelmeket 2022. november 15-ig, a 2024. évben lejáró szerződésekre vonatkozó kérelmeket pedig 2023. november 15-ig nyújtsák be igazgatóságunkon, amelyről mindenkor az elbírálás időpontjában hatályos szabályozás alapján hozunk döntést. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a lejáró haszonbérleti szerződések esetében a meghosszabbítás nem automatizmus, így a hosszabbításra vonatkozó kérelmek benyújtása a megadott időpontot követően azt eredményezheti, hogy a tárgyév január 15-i – a részleges visszavonásra vonatkozó – határidő előtt a szerződés meghosszabbítására ténylegesen nem kerül sor, ezzel együtt a pályázó kockázatává válik annak mérlegelése, hogy a kérelmét visszavonja, vagy bízik a későbbi pozitív döntésben és a szerződése meghosszabbításában.

A fentiek figyelembevétele mellett igazgatóságunk támogatja haszonbérlőit abban, hogy a fenti pályázati felhívásokra kérelmet nyújtsanak be, kérjük azonban partnereinket, hogy figyelmesen kövessék az esetleges változásokat.