Pályázatok

Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása és tájba illesztése a nemzeti park területén

Pályázat címe: Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 Projekt azonosítója: VEKOP-4.2.1-15-2016-00007

Támogató szerv: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 420.655.896 Ft (Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból)

Projekt időtartama: 2016.08.01. – 2022.04.30.

A projekt célja:

A projekt első és legfontosabb célja a közösségi szempontból kiemelt jelentőségű élőhelytípus, a „1530 Pannon szikesek” élőhelykomplex vízháztartási viszonyainak javítása azáltal, hogy a mesterséges vonalas létesítmények megszüntetésre kerülnek.  A tervezett beavatkozások pozitív hatásai természetközeli, illetve degradált élőhelyeket egyaránt érintenek.

Előbbiek esetében a kedvezőbb ökológiai állapot kialakulása, utóbbiak esetében a természetes ökológiai folyamatok elősegítése valósul meg. Az érintett élőhelyek többségét a szikes jelleg és a felszíni vízhatás, vízzel telített talaj jellemzi (szikes rétek, zsiókás mocsarak, mézpázsitos szikfokok, ürmöspuszták, cickórós puszták). Mindkét jellemzőt a természetes ökológiai folyamatok ellenében befolyásolja a területen jelenlévő árok és töltésrendszer.

A projekt célja kb. 140 km üzemen kívüli csatorna és gát felszámolása, a csatornákhoz kapcsolódó műtárgyak megszüntetése, gödrök, tájsebek felszámolása. A célterület (1500 ha) jelentős része közösségi szempontból kiemelt jelentőségű pannon szikes (1530) élőhelytípus, melynek állapotát jelentősen javítaná a tervezett beavatkozás. E mellett a terület a hazai túzok állomány egyik legfontosabb fészkelő és szaporodó területe. A beavatkozásokkal nem csak új élőhelyet lehetne teremteni a faj számára, de a csatornák és gátak eltűnésével jelentősen csökkenne a predátorok (róka, borz, dolmányos varjú, szarka) élőhelye, ezzel párhuzamosan állománynagysága, így a túzok életfeltételei is jelentősen javulnának.

A projekt tevékenységei:

A projekt eredményeként megtörténik kb. 140 km üzemen kívüli csatorna és gát felszámolása, tájba illesztése, a csatornákhoz kapcsolódó műtárgyak megszüntetése, gödrök, tájsebek felszámolása.

Ezek következményeként a területen a felszíni vizek mozgása újra a természetes viszonyoknak megfelelően történik majd, ezáltal a terület növényzeti zonációja is a természetes állapotoknak megfelelően átrendeződik, állapota jelentősen javul közel 1500 hektáron.

Ez az átalakulás nem csak a növényvilágra gyakorol majd pozitív hatást, hanem a hozzájuk kapcsolódó állatvilágra is. Többek között jelentősen javulnak az itt költő túzokállomány életfeltételei. A felszíni vizek természeteshez közelítő állapota kedvező fészkelési feltételeket teremt olyan fokozottan védett és Natura 2000 jelölő fajok számára, mint a piroslábú cankó és a nagy goda.   

További információ:

Vajda Zoltán, Természetmegőrzési osztályvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: vajdaz@knp.hu, telefon: 76/500-067; 30/488-4552 

Kapcsolódó anyagok:

Sajtóközlemény 2022. augusztus 31-én: Vízmegtartás a Felső-kiskunsági-pusztán

Sajtóközlemény 2019. június 7-én: Jelentős élőhely-helyreállítási munkálatok a Felső-Kiskunságban