Természetvédelmi területek

Pusztaszeri Fülöp-szék

Területe: 41 ha

Védetté nyilvánító határozata: 6/ 1990. KVM

Életföldrajzi tájegység: Homokhátság

A védett terület a Duna-Tisza közi hátság keleti peremén a hajdan nagyszámú szikes tavak egyik maradványa. A szántóföldekkel, tanyákkal körülvett kicsiny tó parti zónájának gyepsávja viszonylag magas, 50-60 cm-es  abráziós tereplépcsővel szakad  a tómederre.   A Fülöp-széknek is, mint a hátsági szikes tavaknak jellemzője, hogy vízutánpótlását kizárólag   a lehulló csapadékból, illetve a szivárgó, általában magas sótartalmú talajvizekből kapja. Ma már az egész tó rendszeresen kiszárad, medrében csak a csapadékosabb időszakokban alakulnak ki kisebb nagyobb tocsogók.

A kedvezőtlen folyamatok hatására a Fülöp-szék madárvilága is megváltozott. Kedvezőbb vízjárású években megfigyelhetjük a nagy kócsag, kis kócsag, szürke gém , üstökös gém, fehér gólya táplálkozó egyedeit. A Fülöp-szék vonulási időszakokban partimadarak, récék, nyári ludak táplálkozó és pihenőhelye. Fészkelő fajai közül legértékesebbek a széki lile és a gólytöcs voltak. A széki lile a 90-es évek közepe óta nem költ a területen, de ma a gulipán fészkelése is csak alkalomszerű.

A tó tájképi értéke nem elhanyagolható. A környéken levő tanyákkal hűen őrzi a kiskunsági táj hagyományos képét. A terület szabadon látogatható.