Egyéb forrásból megvalósuló

Orosz-ukrán háború okozta krízishelyzet miatt bekövetkezett takarmányár növekedés kompenzációja a Tömörkényi halastó rendszeren

Projekt címe: „Orosz-ukrán háború okozta krízishelyzet miatt bekövetkezett takarmányár növekedés kompenzációja a Tömörkényi halastó rendszeren”

Projekt azonosítója: MAHOP-5.3.4-2023-2023-00083

Kedvezményezett neve: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás forrása és mértéke: Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében, 100 %

Támogatás összege: 23 993 169 Ft

Projekt időtartama: 2022. február 24. - 2023.10.31.

A támogatás tárgya: Az „Orosz-ukrán háború okozta krízishelyzet miatt bekövetkezett takarmányár növekedés kompenzációja a Tömörkényi halastó rendszeren” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A projekt tevékenységei: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a 8708794 iktatószámú Tenyészet Igazoló Lap szerint 2021.02.24. óta a 6810364 tenyészetkóddal nyilvántartott halgazdálkodó. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2018-ban megvásárolta adásvételi szerződés útján az Alkotmány Mezőgazdasági Szövetkezettől a Tömörkényi halastó rendszert. 2021 tavaszán történt meg a halastó rendszer teljes és végleges átadása az Alkotmány Mezőgazdasági Szövetkezet és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága között. 2021.04.01. megkezdődött a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által a halgazdálkodás. Gazdálkodásunk fő célja a természetvédelmi előírásokkal és kívánalmakkal összhangban, azok megvalósítása mellett piaci méretű 3 nyaras ponty előállítása és értékesítése. A halastó rendszer 13 tóegységből és telelőkből áll. Halgazdálkodással érintett tóegységek a II., V., VI., X. tó, melyek összes kiterjedése 246 ha. A II. tóegység a Tömörkény 0159 helyrajzi számú és 22,1766 ha területű. Az V. tóegység a Tömörkény 0176/6 a helyrajzi számú és 72,3540 ha területű Csanytelek 0274/1 c helyrajzi számú és 23,8848 ha területű. A VI. tóegység a Tömörkény 0190 a helyrajzi számú és 50,3843 ha területű. A X. tóegység a Tömörkény 0131 a helyrajzi számú és 68,7380 ha területű. 2022. évben a halgazdálkodással érintett tóegységekben összesen felhasznált szemes takarmány 60550 kg, amely tóegységenkénti bontásban a következően alakult: A II. tóegységben 30850 kg, az V. tóegységben 15100 kg, a VI. tóegységben 11120 kg és a X. tóegységben 3500 kg. A gazdálkodás során a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által megtermelt tritikálét használtunk a halak takarmányozására. A feni területekből a halastó művelési ágú terület nagysága 237 ha, a mely a tényleges támogatás alapját képezi.

További információ kérhető: Rácz András, természetvédelmi őrkerület-vezető, e-mail: racza@knp.hu, telefon: 06-30-488-4650