Tanösvények

Tiszakécske, Nádirigó tanösvény

A tanösvény megismerteti a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyeit, élővilágát, és az ember tájátalakító tevékenységét. Kezdőpontja az Ókécskei Sportcsarnok mellett található. Itt van parkolási lehetőség, valamint egy kisebb játszótér fogadja a látogatókat. A tanösvény hurokszerű útvonalán 10 állomás található, egy része cölöpösvényen halad.

Hossza: 2500 m

Nyelve: magyar, QR kód segítségével angol és német is

Megközelíthető: az Ókécskei Sportcsarnok mellől indul (Tiszakécske, Templom tér 3.)

https://www.google.com/maps/place/%C3%93k%C3%A9cskei+Sportcsarnok/@46.9265675,20.1143949,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbaa22104f1db27f4!8m2!3d46.9265675!4d20.1143949

Bejárható: egész évben, gyalogosan, babakocsival is

Állomások száma: 10

Látogatásra ajánlott időszak: egész évben

Ajánlott felszerelés: távcső

Állomások:

Starthely és játszótér

Csiga biga, gyere ki! ― Az ezerszobás hotel (Növényspirál rovarhotellel)

Tiszakécske elődeink szemével ― Tiszakécske tájtörténeti bemutatása

Az életadó Tisza ― Folyószabályozás előtti tiszai élet

Hívatlan vendégek a határban ― Inváziós növény- és állatfajok a holtág környékén

Tisza parti randevú ― Holtágban élő gyakoribb hüllő és kétéltű fajok

Száll a kakukk fészkére ― A holtágnál megfigyelhető  madárfajok

A holtág lágy ölén ― A Tisza és a holtág gyakoribb halfajai

Hallgatózó ― Madarak erdőn-mezőn, madárodúpark

Dobd le a cipőd! ― Mezítlábas ösvény

INFORMÁCIÓ

A kezdőponton az Ókécskei Sportcsarnoknál lehet parkolni, itt egy kisebb játszótér fogadja a látogatókat Az itt felállított tájékoztatótáblán leírás és egy áttekintő térkép nyújt információkat a helyi védett területről és a tanösvény fontosabb látnivalóiról.

tanösvény

 A hurokszerű tanösvényt bejárása tulajdonképpen bármelyik irányból kezdhető, mivel a kiindulási helyre érünk vissza. A település felőli oldalon gyepráccsal borított járófelületen lehet menni, míg a szemközti oldalon cölöpösvényen lehet haladni. Mindkét szakasz közel azonos hosszú, a tanösvény teljes hossza 2500 m. A tanösvény állomásai több témát is feldolgoznak, melyek Tiszakécske múltjához vagy a holtág élőhelyihez kötődnek.  Olyan tanösvény elemekkel is találkozhatunk, melyek az embereket otthoni cselekvésre ösztönözhetik, hogy az élővilágot a kertjükbe vigyék: gyógy- és fűszernövény kertet, rovarhotelt vagy mesterséges odútelepet is láthatunk. Az állomások információs tábláin kézzel mozgatóható, interaktív játszóelemek is szórakoztatnak. A cölöpösvényen elhelyezett halmérő segítségével megismerhetők és összehasonlíthatók a halfajok valós méretei.  A tanösvény végén ki lehet kipróbálni egy mezítlábas pályát is, különböző járófelületekkel.

A cölöpösvényről megközelíthető egy nagyobb méretű madárles, ahonnan a nádasok madárvilágának képviselői figyelhetők meg. A holtág érdekessége még, hogy különböző agrárélőhelyek (szántó, gyümölcsös, zárt-és díszkert, kaszálók stb.) övezik, melyek az itteni növény- és állatfajok keveredését okozzák.

tanösvény

A tanösvényről jól megfigyelhető a holtág nyílt vízfelülete, ahol gém- és récefélék sokaságát láthatjuk.

A tanösvény az I. számú holtág-szakasz körül halad, néha 2-3 m magas nádrengetegben. A nádas sok apró nádi énekes fészkelőhelye. Az I. számú holtág szakasz végei kiöblösödnek, ahol szintén megfigyelhetünk madarakat, akár ritkábban előforduló fekete gólyát vagy kis kárókatonát is.  

Aki nagyobb sétára vágyik, a tanösvényen túl az egész holtág-rendszer körbejárható földutakon, bár kijelölt turistaúttal nem találkozunk. A II. számú holtág a horgászok birodalma, de parkosított környezete szintén pihenésre, kikapcsolódásra csábít. A távolabb fekvő III. és IV. számú holtág-szakaszok is természetvédelmi oltalom alatt állnak. Az itteni vizeken csérek, sirályok, récék, bíbicek, gémek kutatnak táplálék után.

Tiszakécskei Holt-Tisza (helyi jelentőségű védett természeti terület)

Tiszakécske képviselő-testülete a holtágat és környezetét helyi jelentőségű védett természeti területté (röviden helyi védett területté) nyilvánította 2016-ban, aminek kiterjedése 180 hektár, ebből a holtág-rendszer 100 hektár. Parkosított környezete kedvelt kirándulóhely, a horgászók által nemzetközileg is számon tartott horgászvíz, továbbá természetvédelmi, közjóléti funkciókat ellátó övezet.

Az itteni holtág (morotvató) természetes lefűződéssel keletkezett kétszáz évvel ezelőtt, az I. katonai térképen (1763-86) már különálló víztestként ábrázolták. Napjainkra a holtágat keresztgátakkal négy részre tagolták.

térkép

A holtág a csapadékvizek befogadója, Tiszából történő feltöltése és leeresztése csatornákon keresztül történik.  A Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyei a tavi-mocsári növénytársulások elemeit ölelik fel. Az I-es, a III-as és a IV-es tóegységnél a  gazdag hínártársulások rucaörömmel és tündérfátyollal  keverednek. Gyékényesek és tavi kákások általában nádasokkal képeznek mozaikot. A parthoz szalagszerűen illeszkedő nádasok a magasabb térszinteken mocsárrétekkel alkotnak egységet, élőhelyei számos védett és fokozottan védett növény- és állatfajnak nyújtanak menedéket.   A terület kétéltű-, hüllő és madárfaunája változatos, a vonuló madarak számára fontos táplálkozó- és pihenőhely. A tómedret keskeny erdősávok választják el a mezőgazdasági kultúráktól.  A holtágtól távolabb kisebb foltokban homoki és sziki növényzet is fellelhető. A legjelentősebb szikes terület a 6968 hektáron elterülő Jászkarajenői-puszták, ami  kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

Tiszakécske közelében található még a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, amely a folyó és a hozzá kötődő árterek élővilágát őrzi. A környező Natura 2000 státuszú területek egyes jelölőfajai - amelyek hazánkban is természetvédelmi oltalom alatt állnak - a Tiszakécskei Holt-Tisza mentén is előfordulnak. Ilyen például a fehér gólya (Ciconia ciconia), a jégmadár (Alcedo atthis), a vörös gém (Ardea purpurea), a nagy kócsag (Egretta alba), a bakcsó (Nycticorax nycticorax) vagy a tövisszúró gébics (Lanius collurio).

A Tiszakécskei Holt-Tisza a Tisza-völgy és a Homokhátság jellegzetes tájképi és ökológiai eleme, a táj változatosságának egyik fontos összetevője. E szerepét csak a vizes élőhely jelleg megőrzésével, a nyílt tófelületek, illetve a növényzettel borított vízi és vízparti felületek megfelelő arányának fenntartásával tudja betölteni. Jelenlegi változó világunkban a vizes élőhelyek megőrzése, fenntartása különösen indokolt, melyet az itt végrehajtott holtág-rekonstrukció is szolgál.