Tanösvények

Kunadacs, Kosbor tanösvény

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a tanösvény felújítása hamarosan megkezdődik, az információs táblák jelenleg rossz állapotban vannak. 

Hossza: 1800 m

Megközelítés: Kunszentmiklós-Kerekegyháza összekötő úton, Kunadacstól kb. 3 km-re található. A tanösvény a Kunadacs előtti Horgászcentrum és Pihenőpark mellett található un. Csikókertből indul. GPS: 46° 56’ 5,216” 19° 19’ 34,015”

Nyelv: magyar, angol

Bejárható: egész évben, gyalogosan

Látogatásra ajánlott időszak: leginkább április-júniusban, a különböző nőszirom- és orchideafajok nyílása idején

Állomások száma: öt

A tanösvény a Turjánvidék láp- és mocsárvilágát, az ember tájformáló szerepét és a terület növényritkaságait mutatja be a látogatónak.

A tanösvény a Csikókertből indul. Az itt látható idősebb facsoportok a hajdani természetes erdők maradványfoltjai. A talaj nagy nedvességtartalma miatt jellemző fafajok a magyar kőris , a fehér nyár és a fehér fűz. Még ezek a kicsi erdőfoltok is számos madárnak biztosítanak fészkelőhelyet. Az erdei pinty, a tengelic, a zöldike a lombkoronába, a fülemüle cserjeszintbe építi fészkét, mások az öreg fák üregeit választják. Az odúlakó madarak, mint például a búbos banka megtelepedését mesterséges odúk kihelyezésével segíthetjük. A baglyok az odvas fák mellett szívesen elfoglalják a romos épületek padlásait is. A szomszédos homokbucka falában gyurgyalagok telepedtek meg. 

A földút mindkét oldalán a mélyebb fekvésű, vizekben gazdagabb területek élővilágát figyelhetjük meg. Az utat szegélyező nyárfák és fűzfák énekesmadaraknak nyújtanak otthont, táplálékot.
A mélyebb részeken a magassásos társulások a vízviszonyoknak megfelelően nádasokkal, mocsár- és láprétekkel alkotnak mozaikos élőhelyeket.

A temetődomb északi oldalán értékes, védett növényfajokra bukkanhatunk. A tájátalakítások elkerülték ezt a zsebkendőnyi foltot, mely minden tavasszal felidézi a hátak, magaslatok hajdani virágpompáját. A temetődombra felkapaszkodva remek kilátás nyílik a tájra. Különösen figyeljünk arra, hogy a kitaposott ösvényen maradjunk, mert számos védett növény bújik meg a fűcsomók között (apró nőszirom, gyapjas csűdfű, orchideák és tárnicsok)! Ezek letaposásával sok kárt okozhatunk! A temetődombot teljesen megkerülve érünk vissza a lábánál futó úthoz. Ha itt jobbra fordulunk, akkor az aszfaltúthoz érhetünk ki, balra továbbsétálva a tanösvény már megismert útvonalán juthatunk vissza kiindulópontunkhoz.

Itt található védett növényfajok:

  • Tavaszi hérics, a homokpusztarétek ritka boglárkaféléje. Virágzás: március-május.
  • Szártalan csűdfű, a homokpusztarétek ritka pillangósvirágú dísze. Virágzás: április-június.
  • Apró nőszirom, löszös talajon kialakuló növénytársulásokban telepszik meg. Virágzás: április-május.
  • Homoki nőszirom, a homok- és löszpusztaréteken virít. Virágzás:ápr-május.
  • Agárkosbor, rétek, zárt homoki gyepek orchideája. Virágzás:május-június.
  • Pókbangó, kiszáradó láprétek, löszgyepek jellemző faja. Virágzás:április-május.

Állomások: 

1. Peszéradacsi rétek
2. Csikókert
3. Láprétek
4. A megváltozott táj
5. Növényritkaságok