Igazgatóság

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv

Neve: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Székhelye: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Tel.: 76/482-611, Fax: 76/481-074, e-mail: titkarsag@knp.hu  

honlapok: www.knp.hu, www.facebook.hu/KiskunsagiNemzetiPark   

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Tel.: 76/482-611, Fax: 76/481-074, e-mail: titkarsag@knp.hu 

Hivatali Kapu elérhetőségünk: KNPI, KRID azonosító: 501975996

Területi iroda:

Területi iroda neve: KNPI Szegedi Területi Iroda

Területi iroda székhelye: 6724 Szeged, Föltámadás u. 29.

Tel./Fax: 62/498-078 , e-mail: abrahamk@knp.hu

Tájegység irodák:

Tiszamenti Tájegység: 6112 Pálmonostora, Postaházi dűlő 120., e-mail: tiszamenti@knp.hu, EOV: 716947/139394
Homokhátság Tájegység: 6070 Izsák, Báthori u. 47., e-mail: homokhatsag@knp.hu 
Dunamenti Tájegység: Kunszentmiklós-Nagyállás, e-mail: dunamenti@knp.hu 

2. Szervezeti struktúra

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szervezeti ábrája

3. A KNPI vezetői

NÉV TITULUS TELEFON E_MAIL
Ugró Sándor igazgató 76/482-611 titkarsag@knp.hu
Sipos Ferenc általános igazgatóhelyettes 76/482-611 titkarsag@knp.hu
Csupor Csaba gazdasági igazgatóhelyettes 76/482-611 titkarsag@knp.hu
Ludnai Tünde Területkezelési Osztály, osztályvezető és Természetvédelmi Őrszolgálat, őrszolgálat-vezető 76/482-611 ludnait@knp.hu
Pálinkás Csaba Dunamenti Tájegység, tájegységvezető 76/482-611 palinkascs@knp.hu
Kurmai Péter Homokhátság Tájegység, tájegységvezető 76/482-611 kurmaip@knp.hu
Tajti László Tiszamenti Tájegység, tájegységvezető 76/482-611 tajtil@knp.hu
Nagy Anett Birtokügyi Osztály, osztályvezető 76/482-611 nagyanett@knp.hu
Dr. Kapócs Réka Jogi és Igazgatási Osztály, osztályvezető 76/482-611 kapocsr@knp.hu
Bakró-Nagy Zsolt Természetmegőrzési Osztály, osztályvezető 76/482-611 bakronagyzs@knp.hu
Szöllősi Szabolcs Pályázatkezelési Osztály, osztályvezető 76/482-611 szollosisz@knp.hu
Gilly Zsolt Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály, osztályvezető 76/482-948 oktatasio@knp.hu
Orgoványi Erika Pénzügyi és Számviteli Osztály, osztályvezető 76/482-611 orgovanyie@knp.hu
Almási Csaba Üzemeltetési Csoport, csoportvezető 76/482-611 almasics@knp.hu

 

4. Ügyfélkapcsolati vezető - nem releváns

5. Testületi szerv - nem releváns

6. KNPI irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségébe működő más közfeladatot ellátó szerv - nem releváns

7. KNPI többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet - nem releváns

8. KNPI által alapított közalapítványok - nem releváns

9. KNPI által alapított költségvetési szerv - nem releváns

10. KNPI által alapított lapok - nem releváns

11. Felettes, felügyeleti, törvényességi vagy felügyeletet gyakorló szerv: Agrárminisztérium