Természetvédelmi területek

Bajai Földikutya-rezervátum

Területe: 114 ha

Védetté nyilvánító határozata: 7/2017 FM rendelet

Életföldrajzi tájegység: Felső-Bácska

A védetté nyilvánítás célja a délvidéki földikutya - Kárpát-medencei endemikus faj − legnépesebb ismert populációja élőhelyének, továbbá a Bácskai-síkvidékre egykor jellemző táji adottságok, az e tájon korábban nagy kiterjedésű erdőssztyeppi élőhelyek maradványainak megőrzése és fenntartása.

A délvidéki földikutya föld alatti járatokban közlekedő, teljes sötétségben és vakon élő emlős állat. A felszín alatti tájékozódás és a fajtársakkal való kommunikáció során a földikutyák a járat falán a homlokukkal kopogtatnak. Az így keltett rezgések segítségével érzékelik a föld alatti akadályokat és a fajtársak jelenlétét. A legritkább emlősfajok közé tartozik, a világon összesen négy helyen (Baja, Szabadka, Kelebia-Ásotthalom és Albertirsa) helyen fordul elő mintegy 6-700 egyedszámban. Ebből kettő a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén található. Baján és részben Kelebia-Ásotthalom térségében, a harmadik helyszín a szerbiai Vajdaságban van. A bajai helyszín jelentőségét az adja, hogy jelen pillanatban ez a világ egyetlen olyan védett területe, amit kifejezetten a délvidéki földikutya-faj megmentésére és védelmére hoztak létre. A jelenlegi ismeretek szerint a legnépesebb egybefüggő délvidéki földikutya-populáció él itt, a kelebiai állomány ugyanis több kisebb részre tagolódik. A bajai állomány életképességét bizonyítja, hogy egyedszáma már felfedezése óta is jelentősen gyarapodott.

A délvidéki földikutya hazánk legveszélyeztetettebb gerinces állata. A Természetvédelmi Világszövetség kritériumrendszere szerint kritikusan veszélyeztetett rágcsáló a Kárpát-medence bennszülött állatfaja. Hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1.000.000 Ft.

További természetvédelmi célkitűzés a Bácskai-síkvidék egykor kiterjedt erdőssztyeppi élőhelyeire, különösen zárt homoki sztyepprétjeire és nyílt homokpusztarétjeire, valamint őshonos fajú cserjés és fás élőhelyfoltjaira és mocsárrétjeire jellemző változatos élővilág – beleértve a közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeket is – életfeltételeinek hosszú távú fenntartása és kedvező természetvédelmi helyzetének, jó ökológiai állapotának helyreállítása.

Délvidéki földikutya. Fotó: Krnács György