LIFE

Pannon szikes sztyeppék és löszpusztagyepek innovatív kezelése növények, rovarok és madarak védelme érdekében

Pályázat címe: Pannon szikes sztyeppék és löszpusztagyepek innovatív kezelése növények, rovarok és madarak védelme érdekében 

Projekt azonosítója: LIFE20 NAT/HU/001404, rövid neve: LIFEforBUGSandBIRDS

Kedvezményezettek: Ökológiai Kutatóközpont (koordináló kedvezményezett), Budapest/Debrecen/Vácrátót
Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány (társult kedvezményezett), Harta
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (társult kedvezményezett), Kecskemét
Debreceni Egyetem (társult kedvezményezett), Debrecen

Összköltségvetés: 3,4 M EURO, melyből Európai Bizottság: 75%, Agrárminisztérium: 15%, Kedvezményezettek: 10%

Projekt időtartama: 2021. szeptember 1. - 2027. december 31.

A projekt céljai: A pannon szikesgyepek és mocsarak (EU Élőhelyvédelmi Irányelv prioritás élőhelytípus, kód: 1530*) és pannon löszpusztagyepek (6250*) természetvédelmi helyzetének javítása legjobb gyakorlatokat és innovatív megközelítéseket egyaránt felölelő természetvédelmi kezelésekkel, a rovarbarát legeltetés kidolgozásával és megvalósításával.

Projekt terület: A projekt helyszíne a Kiskunsági Nemzeti Park Miklapuszta tájegységének északi része (4235 hektár).ű

Fenyegető hatások:

 • Az állattartás felhagyása
  Miklapuszta területét a 20. században hagyományosan juhlegeltetésre használták. A legeltetést a 2000-es években felhagyták, melynek következtében felhalmozódott a holt növényi anyag, eltűntek a ritkább és érzékenyebb növényfajok, így a növényzet egysíkúvá vált. A kedvezőtlen változásokat az ízeltlábúak csökkenése és a rovarevő madarak fogyatkozása követte.
 • A nád, a cserjék és az invazív idegen fajok terjedése
  A legeltetés hiánya a közönséges nád (Phragmites australis) és a keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia), egy invazív idegenhonos cserje előretöréséhez és a természetes növénytársulások visszaszorulásához is vezetett. A nád és az ezüstfa nemkívánatos gerinces ragadozók (dolmányos varjú Corvus cornix, szarka Pica pica) megtelepedését tette lehetővé.
 • Nemkívánatos fajok által okozott károk
  Négy állatfaj (szarka, dolmányos varjú, borz, vörös róka) rendkívül elszaporodott a területen. Ezen ragadozók hatékonyan pusztítják a földön vagy talajközelben fészkelő madarak tojásait és fiókáit, így elszaporodásukkal csökkent a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madarak és partimadarak költési sikere.
 • Az ivermektinek ízeltlábúakat károsító alkalmazása
  A legelő állatállomány féregtelenítésére használt ivermektint rutinszerűen az áprilisi kihajtáskor adják be, így a legelő állatok trágyájával kijut a gyepekre és ott károsíthatja a trágyához kötődő ízeltlábú fajok állományait. Ez a hatás valószínűleg hozzájárul az ízeltlábúak visszaszorulásához a projektterületen, valamint a legeltetett területeken Magyarországon és Európában máshol is.
 • Élőhelyek alkalmatlanná válása madarak számára
  A fenti hatások révén a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok és a partimadár-fajok nagy része számára az élőhely már nem alkalmas táplálkozásra, fészkelésre vagy sikeres költésre. Ennek következtében ezen fajok állományai visszaszorultak vagy eltűntek a területről.
 • Keréknyomok
  A gépjárművek használata során keletkező keréknyomok, különösen esőzések után, jelentősen károsítják a szikes puszták felszínét.

A Projekt konkrét célkitűzései:

 • Alacsony intenzitású és rovarbarát juhlegeltetés visszaállítása az 1. évben (2022) Miklapuszta legértékesebb, magterületi részén (120 hektáron).
 • Az élőhelyek előkezelése az első két évben (2022, 2023) kaszálással, szárzúzással, szarvasmarha-legeltetéssel és kontrollált égetéssel (250 ha), mely a 3. évre (2024) lehetővé teszi a rovarbarát juhlegeltetés kiterjesztését a magterület teljes legeltethető egészére (515 ha).
 • A rovarbarát juh- és szarvasmarha-legeltetés további kiterjesztése a 4. évre (2025) a helyi gazdálkodókkal együttműködésben (legalább 2000 ha).
 • Az élőhelyi változatosság növelése ízeltlábúak számára rovarhotelek, ivermektin-mentes trágyahalmok és farakások kihelyezésével a hagyományosan legeltetett gyepeken (60 ha) a 2. évben (2023).
 • Az invazív idegenhonos cserjék (Elaeagnus angustifolia) visszaszorítása a leginkább fertőzött területeken a 2. évig (2023) a gyepek minőségének javítása és a nemkívánatos vadfajok élőhelyeinek megszüntetése érdekében (15 ha).
 • A nemkívánatos vadfajok (dolmányos varjú, szarka, borz, róka) állományainak gyérítése a gyepekben keletkező károk csökkentése és a ragadozók hatásának csökkentése érdekében (teljes projektterületen).

Várt eredmények:

 • A projekt révén a természetvédelmi kezelések több élőlénycsoport (növények, ízeltlábúak, madarak) számára optimális kombinációja valósul meg, melynek révén elérhető az általános cél, a prioritás-élőhelyek természetvédelmi állapotának javulása a projekt teljes területén (4235 ha) olyan rendszerben, amely a projekt vége után is önfenntartó.
 • A projekt felhívja a figyelmet az ivermektinek használatának lehetséges negatív hatásaira a védett gyepterületeken, és vizsgálja a probléma lehetséges megoldásait, kiemelten a rovarbarát legeltetés és élőhelykezelés módszereit.
 • A projekt kedvezően befolyásolja 15 védett növényfaj, köztük négy orchidea-faj és a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) állományait.
 • A projekt révén megerősödnek az ízeltlábú- közösségek, kiemelten a trágyához kötődő állatvilág és a pusztai gyalogcincér Dorcadion fulvum cervae állományai.
 • A kezelések hatására újratelepül és ismét költeni fog Miklapusztán két kihalt madárfaj, a széki lile (Charadrius alexandrinus) és az ugartyúk (Burhinus oedicnemus), valamint nőni fog négy másik partimadár-faj költőállománya.
 • A projekt kedvező hatással lesz további öt, az Élőhelyvédelmi Irányelv II. Függelékén szereplő állatfaj és további 32, a Madárvédelmi Irányelv I. Függelékén szereplő madárfaj állományára.
 • Ezen célkitűzések biztosítják a sokszínű, egészséges és működő gyepi ökoszisztémák fenntartásában alapvető fontosságú állatközösségek helyreállítását.

Bővebb információ a projekt weboldalán

Please find the English version of this site here

Legfrissebb hírek - Közösségi média
Facebook
Twitter
Instagram

Kapcsolat, további információ:
Dr. Lengyel Szabolcs
 tudományos tanácsadó, projektvezető (ÖK), lengyel.szabolcs -kukac- ecolres.hu

A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.