Védett területek

Érzékeny természeti területek

Az érzékeny természeti területek (ÉTT) olyan extenzív művelés alatt álló területek, amelyek a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálják. E területek különleges, illetve sérülékeny természeti, környezeti értékekkel bírnak, és ezek megőrzése speciális gazdálkodási rendszer alkalmazását, rendszabályok, technológiai előírások betartását kívánja meg a gazdálkodótól. 

Az ÉTT-hálózat részét képező ingatlanokon a gyep- és nádas művelési ág megváltoztatása a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyéhez kötött. Bács-Kiskun megyében a területileg illetékes hatóság a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, míg Csongrád-megyében a CSMKH Szegedi Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya.