Közérdekű adatok

Működésre vonatkozó adatok

1. Vonatkozó jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat,

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2021.

2. Országos illetőségű szervek, kormányhivatalok tájékoztatója - nem releváns

3. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai - nem releváns

4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok:

5. Közszolgáltatások - nem releváns
6.  KNPI által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

7. Nyilvános kiadványok

8. Testületi szerv ülései, döntései - nem releváns

9. Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések - nem releváns

10. Hirdetmények, közlemények

11. Kiírt pályázatok, eredmények

12. KNPI-nél végzett vizsgálatok, ellenőrzések

Az Állami Számvevőszék 2019-es jelentése innen letölthető: https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2019/19252.pdf?ctid=1263 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az illetékes szervezeti egység neve: Jogi és Igazgatási Osztály

Elérhetősége: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Kolozsvári-Kovács Rita

Igazgatói utasítás a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítése, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről, 1. számú melléklet

14. Statisztikai adatgyűjtés - nem releváns

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztika
16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések - nem releváns
17. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó ÁSZF - nem releváns
18. Különös és egyedi közzétételi lista - nem releváns
19. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok - nem releváns
20. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok ÁSZF - nem releváns
21. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatokért fizetendő díjak - nem releváns
22. A közadatok újrahasznosításával kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás - nem releváns
23. Közadatok újrahasznosítására kötött szerződések - nem releváns

24. Kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások – nem releváns

25. Jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére – nem releváns