Közérdekű adatok

Működésre vonatkozó adatok

1. Vonatkozó jogszabályok

2. Alapító okirat: Alapító okirat egységes szerkezetben 2015

3. Szervezeti és Működési Szabályzat

 4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

5. Országos illetőségű szervek, kormányhivatalok tájékoztatója - nem releváns
6. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai - nem releváns

7. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok:

8. Közszolgáltatások

9. KNPI által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

10. Nyilvános kiadványok

11. Testületi szerv ülései, döntései - nem releváns

12. Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések - nem releváns

13. Hirdetmények, közlemények

14. Kiírt pályázatok, eredmények

15. KNPI-nél végzett vizsgálatok, ellenőrzések

16. Közérdekű adatok igénylése

17. Működési statisztika

18. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztika - nem releváns
19. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések - nem releváns
20. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó ÁSZF - nem releváns
21. Különös és egyedi közzétételi lista - nem releváns
22. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok - nem releváns
23. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok ÁSZF - nem releváns
24. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatokért fizetendő díjak - nem releváns
25. A közadatok újrahasznosításával kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás - nem releváns
26. Közadatok újrahasznosítására kötött szerződések - nem releváns

27. Kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások – nem releváns

28. Jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére – nem releváns