Természetvédelmi területek

Kalmár-erdő

Területe: 9 ha

Védetté nyilvánító határozata: 16/2005. KvVM

Életföldrtajzi tájegység: Homokhátság

A Kalmár-erdő környéke a kiskunsági homokvidék keleti, kis terepesésű lejtőjére jellemzően lepelhomokkal fedett, alig hullámos táj.  Az erdőterület java részét hazai nyaras, kisebb mértékben fehér nyár és akác alkotja. A gyepszint nyílt homokfelületekkel tagolt, alacsony borítottságú. A magasabb fekvésű, szárazabb részeket a meszes nyílt homoki gyep fedi. A terület egyedülálló természeti értéke a bugaci nőszőfű, de a gyakoribb vörösbarna nőszőfű, a széleslevelű nőszőfű és a piros madársisak is megtalálható. A Kalmár-erdőben élő állatok közül említést érdemel a zöld és fürge gyík, a barna ásóbéka. A madarak közül a lappantyú, a sárgarigó, a búbos banka, a karvaly és a kis őrgébics rendszeres fészkelő.