A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése

C.2.3. alprogram: Kisméretű vízgazdálkodásra szolgáló infrastruktúra átalakítása és felújítása

A beruházás célja az érintett települések - Tömörkény és Pusztaszer - közigazgatási területén belül található átereszek vízvisszatartásra való alkalmassá tétele, árkok megszüntetése, töltések helyreállítása. A fejlesztés megvalósításával a területen összegyülekező vizek helyben tartása megvalósul, a csatornarendszert nem terheli, jobb hatásfokkal tudják a belterületekről elfolyó vizeket tovább vezetni a befogadó irányába. A tervezett, elzárást biztosító műtárgyak a térség vízháztartását javítják.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az élőhely-rekonstrukció megvalósítására „Pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése a priorizált intézkedési terv intézkedéseinek megvalósításával kapcsolatos élőhely-rekonstrukcióhoz” kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelezővel 2022.04.25-én vállalkozási szerződést kötött. A munkaterület átadására 2022. május 11-én került sor.

A beruházás költsége nettó 59 439 815 forint + általános forgalmi adó, mely 100%-ban a „Pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése a priorizált intézkedési terv intézkedéseinek megvalósításával” című, LIFE17 IPE/HU/000018 azonosítószámú projekt terhére kerül elszámolásra.

Tervezett tevékenységek: vízgátak újjáépítése (6 darab), zsilipek építése (2 darab), védőgát újjáépítése (150 méter), csatorna felszámolása (450 méter).

Az ATIVIZIG vagyonkezelői nyilatkozata alapján a Büdösszéki csatorna 0+000 – 5+771 cskm szelvényei között a csatorna felmérése alapján 5083 m3 iszap kitermelését és kotrását kell elvégezni.

A beavatkozás átnézetes helyszínrajza LETÖLTHETŐ az oldal alján, a letölthető dokumentumoknál.

A kivitelezési munkálatok 2022.07.28-án elkezdődtek.

 A kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2022. augusztus 31.

csatorna
Csatorna betöltés helyi anyag felhasználásával, humuszolással
áteresz
Áteresz helyreállítása

 

 

Letölthető dokumentumok