Természetvédelmi területek

Hajósi homokpuszta

Területe: 188 ha

Védetté nyilvánító határozata: 25/1998. KTM

Életföldrajzi tájegység: Homokhátság

Ahogy a Duna-Tisza közi hátságon délebbre haladunk, egyre kevesebb természetvédelmi oltalom alatt álló területtel találkozhatunk. Pedig például az illancsi kistáj területe igen változatos domborzatú homokvidék. Itt található a Duna-Tisza köze legmagasabb pontja, a 174 méter magas Ólom-hegy is.

A Hajós keleti határán fekvő védett területen a meredek buckaoldalak helyett a lankásabb felszíni formák az uralkodók. Itt a zárt homoki sztyepprét, míg a dombok meredek oldalain a nyílt homokpusztagyepek a jellemzők. A gyep már kora tavasszal virágpompába öltözik. A sort február végén - március elején a tarka sáfrány nyitja. Vele egy időben nyílik a lilás-fekete szirmú fekete kökörcsin. Áprilisban bontja szirmait a báránypirosító és az itt igen gyakori homoki nőszirom is. Szeptember elején szinte lépni sem lehet a homoki kikerics rózsaszínű virágaitól. Gyakran fedezhetjük fel a gyepek puha homokjában a vaddisznó túrását, vagy a szarvas jellegzetes nyomait. A terület szabadon látogatható, de megközelítése nem egyszerű, távol esik a forgalmas utaktól.

Fotó: Agócs Péter