Gazdálkodóknak

Állami földterületek igénybevétele

Nemzeti Földalapba tartozó területek

A tervezési fázisban minden pályázó cég előzetesen a Nemzeti Földalapkezelőt (továbbiakban NFA) köteles megkeresni az NFA vagyoni körbe tartozó (Magyar Állam tulajdonában lévő, termőföld) ingatlanok érintettsége esetén, hogy megkérje az előzetes tulajdonosi hozzájárulást. A végleges tulajdonosi hozzájárulást azonban csak a konkrét helyrajzi számos ingatlanlista és a végleges változási vázrajzok ismeretében tudja majd az NFA kiadni a nyertes pályázók részére.

Amennyiben a beruházás nem jár telekalakítással, csak az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban a vezetékjog bejegyzésével, és az ehhez szükséges változási vázrajz készítésével, úgy az NFA vagyoni kör esetében a pályázóknak mind a tulajdonosi joggyakorló szervezettől, mind a vagyonkezelőktől (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság) illetve a használóktól (pl. haszonbérlők) meg kell kérniük a hozzájárulást a beruházás megvalósításához.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez tartozó területek

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez (továbbiakban MNV Zrt.) tartozó, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban KNPI) vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetén az MNV Zrt. meghatalmazása alapján a KNPI jár el szolgalmi-, valamint (közérdekű) használati jog(ok) alapítása esetén az MNV Zrt. nevében és képviseletében is. Az eljárás során alkalmazandó szabályok, nyomtatványok, a kártalanítás mértéke az MNV Zrt. honlapján közzétett Szabályzatban (56/2010. számú vezérigazgatói utasítás) találhatóak meg.

A Szabályzat ITT található.