Természetvédelmi területek

Csongrádi Kónya-szék

Területe: 485 ha

Védetté nyilvánító határozata: 26/1998. KTM

Életföldrajzi tájegység: Homokhátság

A Duna-Tisza közi Hátság északkeleti, kistáján a Kiskunsági-löszösháton a lankás löszbuckák között időszakosan vízzel borított szikes laposokat találunk. Ezek egyike a Csongrádi Kónya-szék. A védett terület ma is őrzi a szikes pusztai táj jellegzetes felszíni formáit és élővilágát. Növényzete a szikes pusztákon megszokott képet mutatja. A hátakon löszgyepek maradványaira bukkanhatunk. Ha az ősszel és a télen elég csapadék hullik, vízzel telnek meg a szikes laposok. Tavasszal nagy godák, piroslábú cankók és más parti madarak népes csapatai lepik el a pusztát. A puszta télen sem csendesedik el teljesen, gyakran láthatunk pockokra vadászó egerész- és gatyásölyveket.

A képgaléria fotói: Molnár László