Lezárult

Élet az erdőben - Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés

Pályázat címe: Élet az erdőben - Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében

Projekt azonosítója: LIFE13 INF/HU/001163

Főkedvezményezett: WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

Társkedvezményezettek:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság;

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság;

Europa Media Non-Profit Kft,

Országos Erdészeti Egyesület,

Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége,

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,

Pilisi Parkerdő Zrt.

Társfinanszírozó: Földművelésügyi Minisztérium

Összköltségvetés: 1,190,753 EUR

Uniós támogatás: 588,378 EUR

 Projekt időtartama: 2014.07.01-2018.03.31

 

A projekt célja:

A projekt egyik legfőbb törekvése, hogy elméleti és gyakorlati tudásalapot teremtsen a természetközeli erdőgazdálkodás területén és lehetőséget adjon az érintettek számára tudásuk megosztásához, valamint színteret biztosítson a Natura 2000 program irányelveinek megvalósulásához.

1. A Pannon ökorégió erdei élőhelyeiről és fajairól rendelkezésünkre álló ismereteink bővítése és fejlesztése, valamint a megszerzett tudás megosztása és felhasználása a hazai Natura 2000 területeken tevékenykedő természetvédelmi és erdőgazdálkodói szereplők körében.

2. Olyan, európai viszonylatban már bevált jó gyakorlatok bevezetése a magyarországi Natura 2000 erdőterületeken, amelyek az érintettek hatékony bevonására, a sikeres erdőgazdálkodásra és természetvédelemre irányulnak.

3. Az erdőgazdálkodás szereplői, úgy mint erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók, természetvédelmi szakemberek, erdészeti szakirányítók és más érintettek közötti együttműködés, illetve aktív kommunikáció elősegítése a fenntartható erdőhasználat és a természetvédelmi törekvések megvalósulása érdekében, összhangban a Natura 2000 program irányelveivel.

4. A biodiverzitás alapú természetvédelmi szempontok integrációja az erdőtervezési folyamatba és az erdőgazdálkodási gyakorlatokba. A Natura 2000 erdők területén a megfelelő erdőgazdálkodási módszerek alkalmazásának területi növekedése (mintegy 20%-kal) 2017-ig.

5. A Natura 2000 program irányelveit követő tudatos, a természetvédelmi szempontokat szem előtt tartó erdőgazdálkodás ökológiai, társadalmi és gazdasági előnyeinek népszerűsítése Natura 2000 erdők gazdálkodóinak körében. 

6. A természetvédelmi és Natura 2000 erdők kezelésére fordítható, az Európai Unió által nyújtott támogatási alapok hatékonyabb felhasználásának előmozdítása.

 

 

A projekt tevékenységei:

 • Természetvédelmi tudásbázis fejlesztés
 • Erdőgazdálkodási útmutatók készülnek erdőgazdálkodók és természetvédelmi szakemberek számára, amelyből ismeretekre tehetnek szert a Magyarországon előforduló 13 erdei életközösségről és a 10 kijelölt erdei előfordulású fajcsoportról.
 • Szakterületek közti együttműködés erősítése
 • A projekt során természetvédelmi és erdészeti szakemberek (legalább 200 fő) bevonásával a tapasztalatok egymás közötti megosztását és a szektorok közötti esetleges konfliktusok feloldását ösztönözzük, amellyel célunk, hogy közös megegyezésen alapuló kezelési alapelveket dolgozzunk ki a Natura 2000 erdőkre vonatkozóan.
 • E folyamat eredményeként várhatóan kiépül a kétirányú együttműködés, és élénkül a tapasztalatcsere a Natura 2000 erdők legfontosabb érintettjei között. Az együttműködés eredményeit és más természetvédelmi témájú tartalmakat teszünk közzé speciálisan az erdész szakma számára fenntartott médiában.
 • A biodiverzitás aspektusainak integrálása az erdőtervekbe és az erdőgazdálkodási gyakorlatba
 • Az erdészeti hatóságok számára Natura 2000 Erdőtervezési Eszköztárat dolgozunk ki, s ösztönözzük ennek felhasználását az erdőtervek megújítása során. Ennek hatására várhatóan elterjedtebbé válnak az erdők természetközeli művelési módjai, így a projekt fókuszterületein akár 20%-kal növelhető lesz a megfelelően kezelt Natura 2000 erdők kiterjedése. A folyamat eredményeképpen országos szinten a jól kezelt Natura 2000 erdők kiterjedésének 5%-os növekedése várható.
 • Jelentősen bővül a projekt célterületein tevékenykedő erdészeti szakirányítók legalább 20%-ának természetközeli erdőgazdálkodásról szerzett tudása, s ennek köszönhetően a természetvédelmi szempontok is jobban érvényesülnek majd az erdőtervek megvalósítása során.
 • Európai jó gyakorlatok adaptációja
 • Az Európai Unió más tagállamaiban már sikeresen alkalmazott, a Natura 2000 erdők gazdálkodására és az érintettek bevonására vonatkozó jó gyakorlatokkal (legalább 15-tel) ismertetjük meg a magyarországi erdőgazdálkodás legfontosabb döntéshozóit és kulcsfontosságú szakértőit. Az EU releváns útmutató dokumentumainak magyar nyelvű változatait eljuttatjuk a célcsoportokhoz.
 • A Natura 2000 program és a természetközeli erdőgazdálkodás szemléletének erősítése
 • A projektnek köszönhetően a kívánatos erdőgazdálkodási gyakorlatok iránti elköteleződés és a természetközeli erdőgazdálkodás módszereiről szerzett tudás növekedése várható a Natura 2000 területeken tevékenykedő erdőgazdálkodók körében. Számos tanulmányi kirándulást és tréninget szervezünk. Értékeléseket végzünk, hogy az ezeken az eseményeken résztvevő magánerdő gazdálkodók (legalább 35 fő) tevékenységei miképpen mozdíthatóak el a természetközeli erdőgazdálkodás irányába.
 • Az európai uniós támogatások felhasználásának elősegítése

Várhatóan 10-15%-kal fog növekedni azon erdőgazdálkodók száma, akik igénybe veszik a Natura 2000 program erdőgazdálkodásra vonatkozó pénzügyi támogatásait.

 

 
Bővebb információ a projekt weboldalán: http://www.lifeinforests.eu/

 

További információ:

Kis Viktória, projektmenedzser, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: kisviktoria@knp.hu, tel.: +36 70 655 0636