LIFE

A meszes homoki erdőssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri-erdőben

Oakeylife logóPályázat címe: A meszes homoki erdőssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri-erdőben

Projekt azonosítója: LIFE16 NAT/HU/000599

Főkedvezményezett: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Társkedvezményezettek: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Összköltségvetés: 2.685.487 EUR

Uniós támogatás: 70%, 1.895.000 EUR

Társfinanszírozó: Agrárminisztérium

 Projekt időtartama: 2017-2022

A projekt célja:

  • a NATURA 2000 fenntartási célok teljesítését fenyegető, legjelentősebb helyi veszélyeztető tényezők felszámolása, elsősorban az inváziós fásszárú (bálványfa, nyugati ostorfa, kései meggy, zöld juhar) és lágyszárú fajok (selyemkóró, kanadai és magas aranyvessző) visszaszorításával;
  • aktív helyreállítási munkák elvégzésével a kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok (szubkontinentális peripannon cserjések, pannon homoki gyepek, euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok) kiterjedésének növelése és azok természetvédelmi helyzetének javítása;
  • a biotópok fejlesztésével a közösségi jelentőségű, kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű állatfajok (díszes tarkalepke, szarvas álganéjtúró) számára alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelése;
  • a helyreállított élőhelyekre célzottan visszatelepítendő, közösségi jelentőségű növényfajok (homoki nőszirom, mocsári kardvirág) állományainak növelése;
  • a legfontosabb ellátó, szabályozó, fenntartó és kulturális ökoszisztéma szolgáltatások helyreállítása;
  • a régióban megvalósítandó komplex, oktatási-szemléletformálási tevékenységekkel a társadalmi felelősségvállalás és környezettudatos magatartás növelése;
  • a különböző típusú, helyben elvégzett beavatkozások alapján, gyakorlatban tesztelt ajánlások megfogalmazása a hasonló problémákkal szembesülő területkezelők/gazdálkodók részére.

Szerepek és akciók az OAKEYLIFE projektben:

Az OAKEYLIFE projekt beavatkozási területe alapvetően és meghatározóan a Peszéri-erdő, amelynek összterülete: 1083 ha, ez összesen 359 erdőrészleten oszlik meg. Ebből a KEFAG Zrt. vagyonkezelésben: 904 ha, 299 erdőrészlet található, míg a KNPI vagyonkezelésben: 179 ha, amely 60 erdőrészletet tesz ki. Védett terület mindösszesen 156 ha.

Alábbiakban az egyes résztvevők által végzett akciókat mutatjuk be, megjelölve az akció kódját is:

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. – fő kedvezményezett
A saját szakmai akcióin kívül a projekt menedzsmentjét is ellátja.
Saját hozzájárulása (€) 604 078
Támogatás (€) 1 200 000

A1 Akcióterv, technológiai utasítás és ütemterv készítése
A3 Víz- és talajtani térképezés
C1 Invazív fajok korlátozása
C2 Cserjeborítás korlátozása
C3 Nem őshonos fajokból álló sarjaztott ültetvényszerű erdő átalakítása
C4 Tuskópászták rekultivációja
C5 Ökológia folyosók létrehozása és fenntartása a díszes tarkalepke részére
C6 Erdei tisztások helyrehozása és fenntartása a KEFAG által fenntartott területeken
D3 A projekt tevékenységek szocio-ökonómiai hatásainak értékelése
D4 A projekt ökoszisztéma szolgáltatásokra való hatásának értékelése
E1 A projekt weboldal létrehozása és működtetése
E2 PR tevékenységek (szórólapok, reklám szóróanyagok, rövidfilm, infós táblák, Laymen’s report, projekt arculat kialakítása)
E3 Nem-intézményes és intézményes oktatási tevékenységek
E4 Nemzeti és nemzetközi networking
E5 Személyzet és önkéntesek képzése
E6 Nyitó workshop
E7 Záró workshop
E8 A projekt területén az erdő látogató központ létrehozása és működtetése
F1 Projekt menedzsment és projekt követés
F2 Független könyvvizsgálat
F3 After-LIFE plan/ LIFE projekt utókezelése
F4 A teljesítmény indikátorok mérése, ellenőrzése és beszámoló

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – társkedvezményezett
Saját hozzájárulása (€) 88 929
Támogatás (€) 515 500

A2 GIS adatbázis készítése a projekt területre
C7 Invazív fajok korlátozása (KNPI)
C8 Erdei legeltetési rendszer bevezetése a Peszér-adacsi pusztán (HUKN20003)
C9 Kisméretű erdei tisztások kialakítása (KNPI)
C10 Euro-szibériai erdős sztyepp tölgyes előerdők természetvédelmi állapotának javítása
C11 A helyreállított terület növényi diverzifikációja
C12 Útszéli bokros foltok erdős sztyepp tölgyessé alakítása
C13 Csemetekert létrehozása ismert homoki származású kocsányos tölgy csemeték létrehozásának céljából
D5 Monitoring: a legeltetés hatása az erdőre

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – társkedvezményezett
Alapvetően a projektben a beavatkozások előtti és az eredmény-monitoringot végzi.
Saját hozzájárulása (€) 15 480
Támogatás (€) 180 000

D1 Idegen fajok jelenlétének feltérképezése kezelés előtt és kezelés után
D2 A kulcs fajok és élőhelyek monitoringja a cél területeken

Projekt várható eredményei és hatásai:

A program sikeres megvalósítása, hazánkban elsőként fogja egy teljes NATURA 2000 terület léptékében, mind természetvédelmi, mind gazdasági oldalról is fenntarthatónak tekinthető pályára állítani az erdőgazdálkodási és erdőkezelési tevékenységeket.

Bővebb információ a projekt weboldalán: http://oakeylife.hu/ 

Life projekt logónatura 2000 logó

További információ:

OAKEYLIFE projektmenedzser: Dr. Andrési Dániel, andresid@kefag.hu