Monitoring projektek

Élőhelyek monitorozása

Magas természeti Értékű Területek Monitorozása

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Csermely Környezetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: A felmérés célja az MTÉT program hosszú távú eredményességének vizsgálata. Egy korábban elvégzett felmérés ismétlése, a 2x2 év eredményeinek kiértékelése és tudományos szintű publikálása a 2018-as felmérést követően válik esedékessé. A vizsgálat során az agrár-élőhelyek (gyepek és szántók) biodiverzitásának egyszerű mérése valósult meg cönológiai és rovartani vizsgálatok alapján. 2018-ban a módszert kiterjesztve gyepesedett szántóterületek állapotának felmérése is megvalósult. Az ismert túzok élőhelyeken 32 mintaterület lett kijelölve, ahol vegetáció felmérés (mintaterületenként 0,2 x 100 m széles sávban), ízeltlábú fauna fűhálós felmérése (4 darab 50 m-es transzektben 50-50 darab hálócsapásos mintavétel) és talajfelszíni ízeltlábú fauna porszívózásos módszerrel történő felmérése (mintaterületenként 2 db 50 m-es transzektben 5 percig porszívózás) zajlott tavaszi és nyári időszakban.  A megfogott rovarokat 1-2 cm-es, a 2-4 cm-es és a 4 cm feletti mérettartományhoz tartozó csoportokba osztották, ötfokozatú skálán megbecsülték az egyes mérettartományokba tartozó ízeltlábúak példányszámát és a fogott fajok számát. A tavaszi gyűjtés során magas egyedszámban voltak jelen a fekete gyalogcincér egyedei (Dorcadion aethiops), ezek a 2-4 centiméteres mérettartományba estek. A tavasszal nagy tömegben rajzó gyalogcincérek számos madár fő táplálékai a költési szezonban. A túzok esetében is helytálló lehet ez a megállapítás, mivel nem csak a gyorsan felmelegedő utak mentén figyelhetők meg nagy számban ezek a bogarak, hanem a gyepek belső részein a fűszálakra felkapaszkodva is. Legnagyobb példányszámban lószúnyogokat fogtak, de ezek tápértéke alulmúlja az előző fajét. Jellemző madártáplálékok még az egyenesszárnyúak. Ezek közül szöcskéket találtak nagyobb egyedszámban, de méretük ritkán érte el a 2 centimétert. A legnagyobb méretű ízeltlábúak a lepkehernyók voltak, amik szintén fontos madártáplálékok közé tartoznak. Átlagos méretük a 2-4 cm-es mérettartomány közé esett. Sokfelé került elő a suszterbogár (Cantharis rustica) is, ami táplálékforrásként szintén fontos tényező lehet. A nyár eleji gyűjtés során magas egyedszámban találkoztak a zöld lombszöcskével (Tettigonia viridissima) és a szemölcsevő szöcskével (Decticus verrucivorus), amelyek a 2-4 cm és a 4 centiméter feletti mérettartományba estek. A nagy tömegben rajzó szöcskék számos madár fő táplálékai a fiókanevelési szezonban.

Natura 2000 területek, közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek monitorozása

Közösségi jelentőségű élőhelyek felmérése

Helyszíne: az országosan kijelölt mintavételi helyszínek közül 43 lokalitás. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: dr. Majláth Imre e.v. Főbb eredményei: A tervezett 28 db helyett összesen 43 db lokalitáson került sor az országos protokoll szerinti felmérésre. A felmérés célja adatszolgáltatás az Élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készülő országjelentés összeállításához. A következő élőhelytípusokra terjedt ki a vizsgálat: pannon szikesek (1530), ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet (3270), síksági pannon löszgyepek (6250), pannon homoki gyepek (6260), kékperjés láprétek (6410), ártéri mocsárrétek (6440), mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230), fűz-, nyár-, éger- és kőrisligetek/ligeterdők (91E0), keményfás ligeterdők (91F0), Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek (91I0), pannon homoki borókás-nyárasok (91N0). A következő települések külterületein zajlott a felmérés: Dunavecse, Solt, Tass, Kunszentmiklós, Fajsz, Császártöltés, Kunpeszér, Kunadacs, Fülöpszállás, Mórahalom, Hajós.

2018-ban további 28 ponton történt felmérés. Forrása: TMF/334/9//2018 sz. AM támogatás.