Igazgatóság

Állásajánlatok

Tájegységi üzemeltetési referens (Tiszamenti Tájegység)

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet

tájegységi üzemeltetési referens (Tiszamenti Tájegység)

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő – heti 40 óra (próbaidő 6 hónap)

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tiszamenti Tájegység  

6112 Pálmonostora, Postaházi dűlő 120.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tiszamenti Tájegységhez tartozó terület egésze

Feladatok:

 • A Tájegység feladat ellátásához rendelt épületek, építmények, berendezések és gépészet működési feltételeinek biztosítása
 • Épületek, építmények fenntartásának, állagmegóvó karbantartásának biztosítása
 • Épületekben, építményekben lévő épületgépészeti rendszerek (fűtés, klímatizálás, vízellátás, szennyvízelvezetés) karbantartásának, valamint a tervezett és eseti javítások ellátásának biztosítása
 • Tűz és füstjelző rendszerek karbantartása, felülvizsgálatának elvégeztetése
 • Vagyon védelmi (riasztó) rendszerek karbantartásának elvégeztetése
 • Közreműködik a fentiekkel kapcsolatos beszerzési eljárásokban.
 • A speciális szaktudást nem igénylő meghibásodások esetében a tájegységi munkavállalókkal együtt azok elhárítása, kijavítása.
 • Részt vesz a Tájegységben megvalósítás előtt álló beruházások tervezési munkálataiban, a megvalósítás ideje alatt a beruházás nyomon követésében, ellenőrzésében, az ahhoz kapcsolódó munkaszervezésben.  
 • Nyilvántartások, keretgazdálkodási nyilvántartások vezetése.
 • Tűzvédelmi-; Elektromos-; Emelőgép-; Mezőgazdasági erő- és munkagépek felülvizsgálatának koordinációja és elvégeztetése
 • Alapvető tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok koordinációja és elvégeztetése
 • Mezőgazdasági erőgép/munkagép, valamint teher- és személygépjármű meghibásodásának észlelése esetén kapcsolatba lép az Üzemeltetési Csoport gépjármű referens munkatársaival.
 • Intézkedik a Tájegység kezelésében lévő új, vagy a tájegységbe átkerült tárgyi eszközök leltárba vételéről, a tárgyi eszköz változás dokumentálásáról, a nem azonosítható tárgyi eszközök esetében a leltári szám megbízható, időtálló rögzítéséről.
 • Közreműködik a tájegység vagyonában lévő eszközök, készletek selejtezésében, és a vagyontárgyak éves leltárában a leltározási ütemtervben meghatározottak szerint, illetve a Pénzügyi és Számviteli Osztály illetékes munkatársával egyeztetve.
 • Intézkedik a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséről, vagy központilag elrendelt értékesítés esetén adatot szolgáltat. Értékesítés esetén intézkedik a tárgyi eszköz Vevő részére történő átadásáról, annak dokumentálásáról. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Mobiltelefon
 • Iskolakezdési támogatás
 • Gyermeknevelési támogatás

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú műszaki végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek

Elvárások:

 • középfokú műszaki végzettség (előny: felsőfokú műszaki végzettség)
 • folyamatokban való gondolkodás, komplex látásmód
 • feladat és megoldás centrikus hozzáállás
 • jó problémamegoldó képesség
 • alapszintű felhasználói számítástechnikai ismeret
 • jó munkaszervezési és csoportirányítási képesség
 • precizitás, pontosság, talpraesettség
 • megbízhatóság, felelősségvállalás
 • határozottság, magabiztos fellépés
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • utazás vállalása (Tiszamenti Tájegység különböző telephelyein történő munkavégzés érdekében)
 • eseti munkavégzés vállalása a Kiskunsági Nemzeti Park más tájegységeinél

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2021.február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az alábbi személyek nyújtanak:

 • tájegységgel kapcsolatban: Tajti László tájegységvezető (30/488-4550)
 • munkakörrel kapcsolatban: Almási Csaba üzemeltetési csoportvezető  (70/659-3228)

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: tájegységi üzemeltetési referens – Tiszamenti Tájegység
 • Elektronikus úton Ugró Sándor Igazgató részére címezve a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: tájegységi üzemeltetési referens – Tiszamenti Tájegység
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.