Igazgatóság

Állásajánlatok

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet Jogi és Igazgatási Osztályára

megfelelőségi biztos munkakör betöltésére

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet Jogi és Igazgatási Osztályára megfelelőségi biztos munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap)

Jogviszony időtartama: határozatlan

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Feladatok:

 • hozzájárulás az igazgatóság célkitűzéseinek eléréséhez;
 • részvétel az igazgatóságon belüli folyamatok felmérésében, optimalizálásában és a belső ellenőrzési rendszerek kialakításában, működtetésében;
 • a napi működéshez szükséges belső szabályzatok és folyamatok előkészítése és elkészítése;
 • GDPR, belső kontrollrendszer stb. működtetésének biztosítása, illetve ezek betartása és rendszeres jelentések elkészítése;
 • kockázatok felmérése, értékelése és folyamatos monitoring tevékenység;
 • részvétel a meglévő belső folyamatokkal kapcsolatos vizsgálatokban, továbbá a vezetőség felkérése alapján egyéb eseti vizsgálatok elvégzésében;
 • folyamatok, kontrollok során az esetlegesen felmerülő problémák helyreállításának felügyelete

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Cafeteria juttatás
 • Gyermeknevelési támogatás
 • Iskolakezdési támogatás

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Elvárások:

 • gazdasági vagy jogi egyetemi/főiskolai végzettség;
 • folyamatokban való gondolkodás, komplex látásmód;
 • kiváló kommunikációs készség;
 • feladat centrikus hozzáállás;
 • jó problémamegoldó és szervező képesség;
 • precizitás, pontosság, talpraesettség;
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret;
 • megbízhatóság, felelősségvállalás;
 • problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség;
 • stressztűrő képesség;
 • határozottság, magabiztos fellépés;
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2020. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kapócs Réka nyújt a +36-70/503-9821-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: megfelelőségi biztos
 • Elektronikus úton dr. Kapócs Réka részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: megfelelőségi biztos
 • Személyesen: Szenczyné Medgyaszai Réka, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.