Lezárult

Komplex természetvédelmi látogatói infrastruktúra kialakítása a Nagy-széksóstó térségében (projekt előkészítés)

Pályázat címe: Komplex természetvédelmi látogatói infrastruktúra kialakítása a Nagy-széksóstó térségében (projekt előkészítés)

Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2021-00088

Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 40.000.000 Ft (Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból)

Projekt időtartama: 2021.05.01. – 2021.10.15.

Főkedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Konzorciumi Partner: Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt célja:

A projekt célja a természeti örökségek, illetve a helyi Natura 2000 hálózat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása, a védett és közösségi jelentőségű természeti értékek bemutatása. Ennek érdekében bemutatásra kerül a Körös-éri Tájvédelmi körzet és a Dél-Homokhátság Natura 2000 terület állatvilága és élőhelye a látogatók számára.

A projekt keretein belül megvalósítani kívánt célok:

Az előkészítési projekt keretében az alábbi elemek megvalósítását biztosító tervezési, előkészítési feladatok elvégzése történik:

A fejlesztés elemei a Gólya menedékház és látogatóközpont, Vízbe süllyesztett madárles infrastrukturális fejlesztése a Nagyszéksós-tó déli oldalán és ehhez kapcsolódó látogató központ élmény elemeinek és kapcsolódó szolgáltatásainak kialakítása kiegészítő beruházásokkal, túra útvonalakkal és élmény kilátókkal a Nagyszéksós-tó teljes területén.

A Bivalyos Komplex Fejlesztési Program fő pillérei a meglévő Nagyszéksósi épületek infrastrukturális elemeinek funkcióval történő ellátása, bekapcsolása, új épületek infrastrukturális fejlesztése (Gólya menedékház, Vízbe süllyesztett madárles), továbbá a hozzájuk kapcsolódó összetett szakmai szolgáltatási fejlesztések.

A Vízbe süllyesztett madárles a tó északi részén kerül megépítésre, mely a Nagyszéksós-tóba nyúlik be mintegy 250 méter hosszan a tervek szerint 25 fő befogadására alkalmas és az élővilág, madárvilág közvetlen megfigyelésére készül. Célja, hogy a látogatók a tó közepére a megfigyelőhelyre juttassanak. Az épület egy süllyesztett megfigyelő helyiségből és egy közlekedőből áll.

A szakmai szolgáltatási fejlesztések és a hozzájuk kapcsolódó interaktív kül- és beltéri elemek kiépítése mellett az infrastrukturális fejlesztésen túl, a statikus bemutatókat felváltó, élményszerű ismeretátadásra törekvő legmodernebb online informatikai alkalmazások kerülnek beépítésre a projekt keretében.

További információ:

Rácz Beáta, projektmenedzser, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: raczb@knp.hu, telefon: +36 70/659-3222

Krnács György, szakmai felelős, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: krnacsgy@knp.hu, telefon: +36 30/445-8293