KEHOP

Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén

Projekt címe: „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén”

Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071
Támogató szerv: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kedvezményezett neve: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 527 002 163 Ft

Projekt időtartama: 2017. január 01. - 2023. december 15.

 
A projekt célja:

A fejlesztés által érintett helyszínek mindegyikén alapvető infrastrukturális hiányosságokat pótol a projekt.

A projekt keretében tanösvények és bemutatóhelyek fejlesztését, valamint kommunikációs eszközök összeállítását tervezzük a KNPI működési területén található Natura 2000 vizes élőhelyekhez kapcsolódó bemutatás és szemléletformálás eszközrendszerének, valamint a tájékoztatás fejlesztése céljából. Jelenleg az egységes szemléletű Natura 2000 területek bemutatását szolgáló létesítmények és bemutatási programok hiányoznak a KNPI kínálatából. A fejlesztés révén kialakítandó bemutatási infrastruktúra fejlesztés nagy részben kapcsolódik a nemzeti park már meglévő bemutatási infrastruktúra hálózatához.

A célterületek országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek is.

A projekt tevékenységei:
 
Kolon-tavi Fürkésző:
A Kolon-tavi Fürkésző bemutatóház - melynek nevét a környező települések lakossága választotta ki - 48 fő befogadására alkalmas épület, ahol a látogatók számára előadások, fórumok megrendezésére is lehetőség nyílik. Az előadótermet kiegészíti egy kisebb méretű foglalkoztató, ahol a gyerekek részére a korosztályuknak megfelelő foglalkozásokat tudunk tartani. 

A bemutatóház környezetét közparkként kívánjuk kialakítani, hogy az bármikor szabadon látogatható legyen. Így a családok, érdeklődők a területet nem csak adott programokon, hanem igényeik szerint bármikor tudják használni. 

A házhoz kapcsolódó közösségi térben kialakításra kerül egy digitális tanösvény. A tanösvény koncepciója, hogy klasszikus, statikus bemutató látványelemek helyett digitális tanösvény táblákat helyezünk el, amelyeken számos programot futtathatunk.

A Kolon-tavi Fürkésző kiindulási ponttal olyan tanösvény és túraútvonal hálózatot is kiépítünk, amely bemutatja ezeknek a védett területeknek és természeti értékeknek a vízrajzi és ökológiai kapcsolatát.

A bemutatóházból kiinduló foglalkoztató tanösvényünk az általános iskolások számára nyújt programot. Megismerteti a gyerekekkel a helyi természeti értékeket. Főbb témáink során a nádasok, az erdők, a rétek és a homokbuckák élővilágát mutatjuk be.

Továbbá bemutatóházunk kiindulópontja két természetismereti túraútvonalnak is, melyek leginkább a túrázok, kirándulók igényeit szolgálja, de egyben össze is kötik tanösvényeinket. Körbevezet a Kolon-tavon, összeköt településeket (Kolon kerülő túra, Három Határ túra). Ezekről a hosszabb körtúrákról való leágazásokkal kívánjuk elérni a kapcsolatot az Orgoványi rétek és a Felső-Kiskunsági tavak meglevő tanösvényeivel, ezzel felhívva a figyelmet a Natura 2000 területek hálózatára.
 

Ős-Dunai kalandok a császártöltési Vörös-mocsárban:

A jelenlegi tanösvény nyomvonala túlnyomórészt a mocsár buja vegetációján, zöld alagútján halad keresztül. A terület bemutathatóságának bővítésére a tanösvény útvonalának bővítése mellett a löszparti kilátó és a tőzeggödrök nyíltabb vízfelülete, illetve a löszfal madárlakói és a lösznövényzet értékes vegetációját is be kívánjuk mutatni, melyek Natura 2000 élőhelyek és jelölő fajok. Ezek a meglevő elemekkel együtt a tanösvény nyomvonalába lesznek beillesztve a hozzá kapcsolódó információs táblákkal együtt. A terepi berendezések fejlesztésével, bővítésével (madármegfigyelő torony, fedett pihenőhely, halászati bemutatóstég) úgy emelhető a terület élővilágának megfigyelésére, bemutatására érkező látogatók létszáma, hogy az zavartalan, illetve csekély, de a fajok élettevékenységére semleges hatással bíró zavarás mellett történhet. A tervezett berendezések a monitorozásban, a kutatásban, általános élővilág-monitoring feladatokhoz, illetve a természeti és vagyonőrzési feladatokhoz is használhatók. A monitoring programokba a környezetben levő oktatási intézmények diákjait, a helyi lakosokat is be tudjuk vonni. 

Natura 2000 vizes élőhely bemutatóhelyek a Dél-Alföldön:

A meglevő, de elavult Tisza-völgyi Bemutatóház telkén kerül kialakításra egy építészeti megjelenésében és megoldásaiban is fenntartható Kurgán Természetvédelmi Bemutatóház, melyben a beltéri kiállítások és a kültéri tájékoztatók tematikája kiemelten foglalkozik a Natura 2000 élőhelyekkel és jelölő fajok védelmével.

Az épületben helyet kap egy hiánypótló, interaktív kiállítás, mely az Alsó-Tisza- völgy Natura 2000 területeire jellemző élővilágot, természeti értékeket, s emellett a környező tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek védett értékeit jeleníti meg.  Az itt szervezett programok építenek a Duna-Tisza közén levő vizes élőhelyek megismertetésére, azok jelentőségének tudatosítására. A fejlesztés épít a már meglevő terep létesítményekre, a Sirály tanösvényre, a szegedi Fehér-tó nemzetközileg is ismert madár-élőhelyére. 

A „Natura 2000 vizes élőhely bemutatóhelyek a Dél-Alföldön” beruházási elem keretében kialakításra kerül egy, a Natura 2000 vizes élőhely bemutatását megcélzó Natura 2000 információs pont is a Mórahalom Nagyszéksós-tónál, ahol kültéri információs táblák, padok, asztalok fogják várni az oda látogatókat.

Mórahalom térségében az elmúlt 10 évben jelentős turisztikai fejlesztések indultak be. Sajnos ehhez csak minimális mértékben kapcsolódtak olyan fejlesztések, melyek a természet iránt érdeklődő turistákat szolgálnák ki. A projekt keretében tervezett információs pont ezt a hiányt próbálja részben pótolni. Elhelyezkedésében szervesen kapcsolódik a turisták által látogatott bivalyrezervátumhoz.
 

További információ:

  • Gilly Zsolt, (projektmenedzser és a projekt szakmai felelőse), gillyzs@knp.hu, +36 306488-4565;
  • Biró Csaba (a projekt „Kolon-tavi Fürkésző” beruházási elemének szakmai közreműködője), birocs@knp.hu, +36 30/488-4540;
  • Agócs Péter, (a projekt „Ős-Dunai kalandok a császártöltési Vörös-mocsárban” beruházási elemének szakmai közreműködője), agocsp@knp.hu, +36 30/488-4587;
  • Ábrahám Krisztián, (a projekt „Natura 2000 vizes élőhely bemutatóhelyek a Dél-Alföldön” beruházási elemének szakmai közreműködője), abrahamk@knp.hu, +36 30/638-0297.