Természetvédelmi Őrszolgálat

A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatai

A természetvédelmi őrök feladata a védett és nem védett természeti értékek és területek, illetve a régészeti örökség védelmére vonatkozó valamennyi jogszabály és hatósági előírás betartásának ellenőrzése. Ehhez munkája során számos jogosultságnak és kötelességnek kell eleget tennie:

  • a természetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése;
  • a természetvédelmi érdekeket sértő, a természeti és a védett természeti értékeket és területeket veszélyeztető vagy károsító cselekmény esetén személy és jármű feltartóztatása, személy igazoltatása, csomag és jármű átvizsgálása;
  • védett- és fokozottan védett természeti területen, valamint védett- és fokozottan védett fajokat érintően vadászatok és horgászatok teljes körű ellenőrzése;
  • természeti érték és a veszélyeztetéséhez használt eszköz visszatartása;
  • természetkárosítás bűncselekménye elkövetésének tettenérése vagy az intézkedésének ellenszegülő személy elfogása, visszatartása vagy előállítása;
  • jogszerű intézkedésével szembeni ellenszegülés esetén annak megszüntetésére kényszerítő eszköz (testi kényszer, bilincs, rendőrségi vegyi sokkoló, szolgálati kutya) alkalmazása (szolgálati maroklőfegyverük önvédelmi célú);
  • szabálysértési, államigazgatási és büntető eljárás kezdeményezése, valamint helyszíni bírságot kiszabása.

A Természetvédelmi Őrszolgálatra háruló feladatok folyamatosan növekednek. Szembe kell nézni a természetvédelmi őrzés új kihívásaival is: ilyen például az illegális hulladéklerakás, a gyújtogatás, a védett állatok pusztítása mérgezéssel, a védett növények engedély nélküli gyűjtése és kereskedelme, az illegális terepmotorozás és kvadozás, az engedély nélküli fakitermelések, illetve az erdei falopások. Rendkívüli kötelezettséget jelent az országosan majdnem 2 millió hektár Natura 2000 terület megóvása is, amit az Európai Unió is számon kér hazánkon.

A fentiek mellett élőhely- és fajmegőrzési feladatokat is ellátnak a természetvédelmi őrök, részt vesznek a természetvédelmi kezelést megalapozó adatok, információk gyűjtésében, vadgazdálkodásban és szerepet vállalnak oktatásban, szemléletformálásban, ökoturisztikai feladatokban is.

természetvédelmi őr gólyafiókát gyűrűz, körülötte gyerekek
Gólyafióka gyűrűzése környezeti neveléssel egybekötve

Hogyan azonosítható a természetvédelmi őr?

A természetvédelmi őrök intézkedésre és fegyverviselésre jogosult hivatalos személyek, akik munkájukat szolgálati egyenruhában végzik, amely jelképezi a hatósági intézkedési jogosultságot és a büntetőjogi védelmet is.

Az egyenruha jelzései: a karjelvények (Természetvédelmi Őrszolgálat címere, munkáltató logója), név, szolgálati beosztásjelzés.

Ha a természetvédelmi érdekek úgy kívánják, a természetvédelmi őrök munkaidőn kívül is szolgálatba helyezhetik magukat Magyarország teljes területén. Munkájuk során együttműködnek a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel, a polgári természetőrökkel és egyéb, rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, önkormányzatokkal.

természetvédelmi őr jelvény
Jelvény és igazolvány
természetvédelmi őr beosztásjelzések
Szolgálati beosztásjelzés az egyenruhán