Kutatás, monitorozás

Kutatási projektek

Kaszálási időpontokban eltérő területhasználatok hatásának vizsgálata Natura 2000 gyepterületek életközösségein

Helyszíne: Páhi, Tabdi.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Illyés Zoltán Péter e. v.

Különböző kaszálási gyakorlatok lepkepopulációkra kifejtett hatásának vizsgálata

Helyszíne: Fülöpszállás. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Tűzlepke Bt.

Különböző típusú gyepkezelések hatása fajgazdag rétsztyeppek florális diverzitására

Helyszíne: Felső kiskunsági Turjánvidék. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Sziklagyep Bt.

Visszagyepesedett szántók túzokvédelmi szempontú kezelésének vizsgálata

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Sziklagyep Bt.

Szarvasmarha legelés védett növényfajokra gyakorolt hatásának vizsgálata

Helyszíne: Peszéradacsi rétek. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Bierbaum Bt.

Erdei legeltetés hatásának vizsgálata vizes élőhelyeken

Helyszíne: Páhi, Csengőd.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Tölgyesi Csaba (Biom Bt.)

Természetvédelmi kezelések hatása egyenesszárnyú populációk abundancia viszonyaira

Helyszíne: Kunpeszér.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Szövényi Zsolt Gergely e.v. 

Kétéves hagyásfoltok rovartani jelentőségének a vizsgálata

Helyszíne: Izsák: Kolon-tó.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Tölgyesi Csaba (Kétágú Hegy Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület)

Záródó homokpuszta gyepek (Festucetum wagneri) természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű növényfajainak termőhelyi és területkezelési igényeinek meghatározása

Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Pannon Egyetem

Erdőssztyepp tölgyesek természetes újulatának kvantitatív felmérése kiemelt jelentőségű kiskunsági élőhelyeken

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Erdélyi Arnold e.v.

Odúlakó madárfajok számára fontos odvas fák felmérése

Helyszíne: Nyárlőrinc-Lakitelek-Tiszaalpár, Kecel-Kiskőrös. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Filotás Zoltán, Nyúl Mihály (KNPI)

Kolon-tavi élőhelyrehabilitácó során telepített erdő alapállapot felvételezése, hosszútávú monitorozó rendszerének, kezelési koncepciójának kidolgozása (alapállapot felvételezése)

Helyszíne: Kolon-tó élőhely-rehabilitáció során telepített 22 ha kiterjedésű erdő.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Öko-Hang Kft. 

Őshonos fafajokból álló faültetvények szukcessziójának vizsgálata

Helyszíne: Kunpeszér, Szalkszentmárton, Kunfehértó.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Deli Tamás e.v. 

Erdőtervezést megalapozó biotikai adatgyűjtés

Helyszíne: Kisteleki és Kiskunhalasi Erdőtervezési Körzet, Bócsai erdőtömb. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Filotás Zoltán (KNPI)

Erdőlakó denevérfajok felmérése

Helyszíne: Kisteleki és Kiskunhalasi Erdőtervezési Körzet. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Utasi Gabriella e. v. 

A Kolon-tavon történt természetvédelmi célú mederkotrás vegetációra gyakorolt hatásainak nyomonkövetése

Helyszíne: Izsák, Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Castor Bau Épszer Kft.

Gyepregenerációs vizsgálat földmunkák és erdőletermelést követően

Helyszíne: Apaj, Bugac, Soltszentimre.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Barina Zoltán e. v. 

A Tisza-ártéri Barci-rét élőhely-rekonstrukció eredmény-monitorozása

Helyszíne: Mártélyi Tájvédelmi Körzet: Barci-rét. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Albert András (KNPI)

Denevér élőhelyek kialakítása eredmény-monitorozása

Helyszíne: Mártélyi Tájvédelmi Körzet: Sasér.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Albert András (KNPI)

Élőhely-térképezés

Helyszíne: Imrehegy, Alsó Tisza hullámtér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Aradi Eszter (KNPI), Molnár Attila e.v.

Turjánvidéki láprétek felmérése

Helyszíne: Felső-kiskunsági turjánvidék. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Erdélyi Arnold e.v.

Túzok élőhelyek térképezése a Felső Kiskunságban

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Turján Bt.

Parti szőlő (Vitis riparia) felmérés

Helyszíne: Alsó Tisza-völgy hullámtér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Albert András (KNPI)

Fekete nyár (Populus nigra) egyedek állapotfelmérése és kataszterezése

Helyszíne: Mártélyi TK. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Albert András (KNPI)

A tartós szegfű (Dianthus diutinus) állománydinamikáját befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata

Helyszíne: Harkakötöny, Kiskunmajsa.  Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás. Forgalmazó: Sys-Control Kft., Gigacity Mérőműszer Szaküzlet

A tartós szegfű Life projekt keretén belül elvégzett élőhelyrekonstrukciós területek jelenlegi élőhelytípusainak térképezése, különös tekintettel a tartós szegfű potenciális élőhelyének alkalmas élőhelytípusok jelenlegi kiterjedésének felmérésére

Helyszíne: Kiskunmajsa - Bodoglár, Bócsa.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Frank Tamás Gábor e. v.

A rákosi vipera táplálékbázisát képező egyenesszárnyú közösségek vizsgálata

Helyszíne: Kunpeszér, Kunadacs. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Szövényi Zsolt Gergely e.v.

Méhfaunisztikai vizsgálatok

Helyszíne: Izsák: Kolon-tó.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Dr. Sárospataki Miklós György e. v.

Makroszkopikus vízi gerinctelenek felmérése

Helyszíne: Duna-völgy, Tisza-völgy.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Málnás Kristóf András e. v.

A nagy foltosrabló (Lestes macrostigma) felmérése kiskunsági szikes tavakon

Helyszíne: KNPI működési területe.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Málnás Kristóf András e. v.

Szaproxylofág bogarak, nappali lepkék felmérése erdei élőhelyeken

Helyszíne: Sándorfalva: Sas-ér Erdőrezervátum, Dóc: Bíbicháti-erdő, Baks: Süli-erdő.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Kozma Péter e. v.

Kuvik (Athene noctua) revier térkép elkészítése és költőhely-preferencia meghatározása

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar Kuvikoltalmi Egyesület

Denevérgyűrűző központ működés-támogatás és földikutya állománykövetés és védelmi tevékenység 

Helyszíne: országos. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar Természettudományi Múzeum

Rákosivipera-védelmi Központ működtetése

Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Halpern Bálint (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület)

Délvidéki földikutya állományok populációgenetikai vizsgálata

Helyszíne: ismert földikutya populációk. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: dr. Sramkó Gábor e.v.

Mocsári kardvirág populációgenetikai vizsgálat

Helyszíne: KNPI működési területén ismert mocsári kardvirág állományok. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: dr. Sramkó Gábor e.v.

Szaporodásbiológiai és ex situ szaporítás módszertani vizsgálatok a fokozottan védett gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus Pall.) természetes állományaiban ill. azokról gyűjtött magokkal

Helyszíne: Pirtó, Bócsa, Kisszállás. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Németh Anikó (Szegedi Tudományegyetem Füvészkert)

Talajvízmérő kutak telepítése délvidéki földikutya élőhelyekre

Helyszíne: Baja, Kelebia, Öttömös, Madaras. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kivitelező: OSL Hungary Szolgáltató Kft. Főbb eredményei: Mivel a talajlakó állatok életkörülményeit nagyban befolyásolja a talajvízszint változása, ennek nyomon követése elengedhetetlen az állományok természetvédelmi helyzetének megítélése szempontjából. 6 db automata talajvízszint-észlelő kút telepítésére került sor Kelebia (2 kút, a változatos térszint és a nagyobb kiterjedés miatt), Öttömös, Baja és Madaras (potenciális áttelepítési helyszín) külterületeken a megfelelő engedélyeztetési eljárásokat követően.

Automata vízszintjelző rendszer kiépítése a Kolon-tavon

Helyszíne: Izsák, Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kivitelező: Dataqua Kft. 

Talajnedvességmérő logger és szenzorok beszerzése és telepítése

Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kivitelező: Sys-Control Kft.

Bajai földikutya-rezervátum domborzati terepmodelljének elkészítése, földikutya populáció domborzati adottságok iránti igényeinek vizsgálata

Helyszíne: Baja. Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás. Kutatást végzi: GDi Magyarország Kft.

A délvidéki földikutya élőhelyeinek talajtani vizsgálata

Helyszíne: Kelebia, Baja, Öttömös, Madaras. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: SCLaB Homokkert Kft.

Botanikai Közlemények/Állattani Közlemények feldolgozása, természetvédelmi információk térinformatikai adatbázisba történő rendezése

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017  sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Barina Zoltán e.v.

KNP Bócsa-Bugac területegységének kezelési tervét megalapozó dokumentáció elkészítése, a még szükséges adatgyűjtésekkel

Helyszíne: KNP Bócsa-Bugac területegysége. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Öko-Hang Kft. 

A Kolon-tó (HUKN30003) Natura 2000 terület részletes élőhelytérképének elkészítése, a KNP Kolon-tó területegységének kezelési tervét megalapozó dokumentáció elkészítése a még szükséges adatgyűjtésekkel

Helyszíne: KNP Kolon-tó területegysége. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Futóhomok Természetvédelmi Egyesület

KNP Szikra és az Alpári-rét területegységének kezelési tervét megalapozó dokumentáció elkészítése a még szükséges adatgyűjtésekkel

Helyszíne: KNP Szikra és az Alpári-rét területegysége. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Öko-Hang Kft. 

KNP Orgoványi-rétek területegységének kezelési tervét megalapozó dokumentáció elkészítése a még szükséges adatgyűjtésekkel

Helyszíne: KNP Orgoványi-rétek területegysége. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Futóhomok Természetvédelmi Egyesület

Elfolyó vizű, koncentrált megjelenésű források felmérése

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: központi TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Dóka Richárd (KNPI)

A kunhalmok, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, természetvédelmi nyilvántartásban szereplő felmérési adatok aktualizálása, kiegészítése

Helyszíne: Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass. Forrása: központi TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Kustár Rozália régész, néprajzkutató

A földvárak, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, természetvédelmi nyilvántartásban rendelkezésre álló felmérési adatok aktualizálása, kiegészítése

Helyszíne:Kalocsa és Baja települések közötti Duna-part vizsgálata. Forrása: központi TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Kustár Rozália régész, néprajzkutató