Kontyvirág Erdei Iskola – Lakitelek-Tőserdő

Kontyvirág - Tájékoztató tanárok részére

Javasolt felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözék megfelelő számú váltással, esőkabát, hosszúnadrág, zárt cipő, papucs/benti cipő, tisztasági csomag és WC-papír, a szervező tanár által kért szakmai felszerelés (füzet, írószer, távcső, nagyító, kézi- és határozókönyvek stb.), bőrre juttatható szúnyogriasztó, szükség esetén strandfelszerelés, gumicsizma.

Amit az erdei iskola személyzete vállal:

- A szükséges engedélyekkel rendelkező szálláshelyet átvételi elismervény ellenében tisztán átadja a szükséges kulcsokkal együtt a turnusvezető tanárnak a megérkezéskor. Távozás előtt átveszi az épületet. - Az átadás-átvételt a gondnok bonyolítja.
- Gondoskodik az épület rendeltetésszerű működtetéséről (engedélyek, víz- és áramellátás, szükség esetén fűtés). Biztosít: felmosó készletet, fertőtlenítő felmosó szert, elsősegélynyújtó ládát.
- Az étkezésekkel kapcsolatos teendőket (terítés, ételosztás, mosogatás) elvégzi.
- Az évszaknak megfelelő ágyneműt (huzat nélkül) és a tájékoztatóban ismertetett felszerelést biztosítja a csoport számára szolgáltatási díj fejében.
- Az előzetes egyeztetésnek megfelelően az erdei iskolai szakmai programhoz foglalkozásvezetőt és felszerelést biztosít.
- Lehetőséget ad a csoport vezetőjének a szálláshely megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban. 

Amit a Megrendelő vállal:

- A szálláshely és a lakóhely közötti utazás szervezését és térítését.
- A létszámnak megfelelő számú felelős kísérőtanárt biztosít a gyerekekhez, aki a 24 órás felügyelet ellátja, a Kontyvirág Erdei Iskola vezetője által tartott foglalkozásokon a fegyelmet fenntartja, és gondoskodik a házirend betartatásáról.
- A kísérőtanár megismerkedik az oktatási központ házirendjével, balesetvédelmi előírásaival, ezeket elfogadja, betartásáról a program időtartama alatt gondoskodik.
- A Kontyvirág Erdei Iskolától igényelt szakmai programon túli és a szabadidős foglalkozásokat a kísérőtanárok tartják, illetve szervezik.
- A kísérőtanárok otthon felkészülnek, és a tanulókat felkészítik az erdei iskolázásra.
- Az étkezést lehetőségeinek megfelelően szervezi (igénybe vehető a KNPI által megadott éttermi ellátás).
- Gondoskodik a szálláshelyen az erdei iskola által nem biztosított, de szükséges anyagokról és eszközökről (WC-papír, konyharuha, stb.). Ezek költsége a Megrendelőt terheli.
- A gyerekek egészségi állapotát ellenőrzi, az érvényes orvosi alkalmassági igazolásokat a szálláshelyre érkezéskor leadja.
- A csoport a szálláshelyet ott tartózkodása ideje alatt tisztán, rendben tartja, a szükséges mértékben takarítja.

Amennyiben az iskola a fenti feltételeket elfogadja és az erdei iskola vezetőjével  időpontot egyeztetett, a mellékelt Megrendelőt kitöltve, aláírva, iskolaigazgató által lepecsételve 2 héten belül szíveskedjen megküldeni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) vagy beszkennelve az info@kontyvirag.hu címre. Ha ez határidőn belül nem történik meg, az időpontot nem tartjuk fenn az érdeklődő számára.