Pénzügyi és számviteli ügyintéző

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a Pénzügyi és Számviteli Osztályára pénzügyi és számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap)

Jogviszony időtartama: határozatlan

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Legfontosabb feladatok:

 • Pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása;
 • adatszolgáltatás a tervezési, beszámolási feladatokhoz;
 • számlázási, selejtezési és leltározási feladatok ellátása;
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése;
 • gazdasági statisztikák elkészítése. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Cafeteria juttatás
 • Gyermeknevelési támogatás
 • Iskolakezdési támogatás

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Elvárások:

 • Legalább középfokú szakirányú végzettség, felsőfokú szakirányú végzettség előnyt jelent.
 • Képesség a nagymértékben önálló munkavégzésre és a határidők betartására.
 • Nagyfokú terhelhetőség.
 • Elmélyült szakmai ismeretek megléte.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási számviteli gyakorlat
 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • Forrás SQL programban szerzett jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2021. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csupor Csaba gazdasági igazgatóhelyettes nyújt a +36 30 336 6402-es, valamint Orgoványi Erika osztályvezető a +36 30 515 8986-os telefonszámokon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.
 • Elektronikus úton Csupor Csaba részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: pénzügyi és számviteli ügyintéző.
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.