LIFE

A parlagi sasok védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával

pannon eagle projekt logóPályázat címe: A parlagi sasok védelme a Pannon-régióban az ember-okozta halálozás visszaszorításával

Projekt azonosítója: LIFE15 NAT/HU000902

Főkedvezményezett: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Társkedvezményezettek:

 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Magyarország
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Magyarország
 • Vychodoslovenská distribucná a.s (VSD), Szlovákia
 • Raptor Protection of Slovakia, Szlovákia
 • Czech Society for Ornithology (CSO), Csehország
 • Ministry of the Environment of the Czech Republic, Csehország
 • BirdLife Österreich, Ausztria
 • WWF Österreich, Ausztria
 • Bird Protection and Study Society of Serbia, Szerbia
 • Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province, Szerbia

Összköltségvetés: 3 583 577 EUR

Uniós támogatás: 75%, 2 687 682 EUR

Társfinanszírozók: Földművelésügyi Minisztérium, Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Projekt időtartama: 2016.10.01-2022.03.31.

A projekt célja:

A projekt fő célkitűzése a Pannon-régióban található parlagisas-állomány növelése a nem-természetes elhullásra visszavezethető tényezők (mérgezés, lelövés) jelentős csökkentésével.

További célkitűzések:

 • A még életben lévő mérgezett egyedek sikeres rehabilitálása
 • A mérgezéses esetek kivizsgálása után precedens értékű bűnügyi ítélet szülessen
 • A projekt tevékenységei:
 • A korábbi sikerek alapján további speciális kutyás egységek képzése Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon
 • Regionális adatbázisok működtetése
 • A projektszinten egységes fellépés érdekében terepi, rendőrségi és állatorvosi protokollok kidolgozása, elfogadása
 • Sérült egyedek szakszerű ellátása és rehabilitációja
 • A hosszútávú fenntartható fajvédelem érdekében érdekcsoportokkal (vadászok, galambászok, gazdálkodók, áramszolgáltatók) való egyeztetés és szemléletformálás
 • Műfészkek kihelyezése
 • Fészekőrzés
 • Élőhelyfejlesztés

A projekt tevékenységei

A1. A munkacsapat felállítása
A2. Speciális kutyás egységek felállítása
A3. Az érdekcsoportok számára nemzeti hálózat és protokoll kidolgozása
A4. A faj fokozottan védett státuszba emelése Csehországban

B. Területek vásárlása/lízingelése és/vagy kompenzáció fizetése

C. Konkrét természetvédelmi intézkedések

C1. A ragadozómadár mérgezéses esetek észlelése és felderítése a bevált módszerek segítségével
C2. Az ember okozta elhullás hatásainak kompenzálása a már bevált módszerek segítségével (fészekőrzés, műfészek kihelyezés, mentőhelyek létesítése, etetőhelyek létesítése)  
C3. Sas- és vadbarát élőhelykezelési technikák bemutatása és kivitelezése

D. A projekt hatásainak vizsgálata

D1. A projekt teljesítmény-mutatóinak vizsgálata
D2. A projekt társadalmi és gazdasági hatásainak felmérése

E. Tájékoztatás és a projekt eredményeinek bemutatása, ismertetése

E1. Az érdekcsoportok tájékozottságának növelése
E2. A lakosság tájékozottságának növelése

F. Projektirányítás

F1. Projektirányítás
F2. Az indikátorok/projekt előrehaladásának nyomon követése 

Várható eredmények:

 • A Pannon-régió parlagisas-állományának 10%-os növekedése, 2021-re a költőpárok száma 250 fölé emelkedése.
 • A projekt időtartalma alatt a parlagi sasok és a kerecsensólymok megölésének (nem természetes elhullásának) csökkenése, a projekt utolsó éveiben az érintett egyedek száma átlagosan 5 alá csökkenése. A projekt végére a költő parlagi sasok éves elhullási rátája 12% alá csökkenése.
 • A projekt időtartalma alatt az átlagos költési siker 1 kirepült fióka/költőpár legyen, mely biztosítja az állomány jövőbeni növekedését.
 • A sérült, de még életben lévő parlagi sasok és kerecsensólymok rehabilitációja 30%-os sikerű, 5 vagy annál több repatriált egyed.
 • Legalább három bűncselekményben hirdetnek súlyos ítéletet.
 • A projekttel kapcsolatos legalább 1000 média megjelenés, mely 10 milliós elérést eredményez. A projekt honlapon és a projekt facebook oldalán 10 milliós látogatószám elérése. A Sasközpontban 500, az érdekcsoportokhoz tartozó látogató jelenléte. A projekt ilyen mértékű láthatósága eredményeképp az érdekcsoportok és a lakosság tájékozottsága nő a parlagi sasokkal, a mérgezéses/lelövéses esetek természetvédelemre gyakorolt hatásaival és a Natura 2000 hálózat fontosságával kapcsolatban.

Bővebb információ a projekt weboldalán: http://parlagisas.hu/hu 

life logónatura 2000 logó

További információ:

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, e-mail: pannoneagle@mme.hu