KEHOP

A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

Pályázat címe: A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugaconkehop infoblokk

Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2016-00052

Támogató szerv: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 206.982.000 Ft

Projekt időtartama: 2016. szeptember 01.- 2022. február 28.

 
A projekt célja:

 A Kiskunsági Nemzeti Park Bócsa-Bugac területegysége – mely a HUKN20024 kódszámú Bócsa-bugaci homokpuszta elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura 2000) terület is egyben – a Duna-Tisza közi hátság közepén terül el, a nemzeti park legnagyobb és domborzatát tekintve is egyik legváltozatosabb vidéke.
Bugac lassan 100 éve idegenforgalmilag is az egyik legismertebb tájegysége a hajdani kecskeméti pusztának. A hagyományos turizmus mellett, az ökoturizmus és a szakmai – ökológiai, földrajzi, földtani, tájtörténeti, régészeti, kulturális örökségvédelmi – látogatások (pl. terepgyakorlatok, konferenciák terepi programja) számára is vonzó helyszín.

A programok szervezését és lebonyolítását nehezíti, hogy a térségben nem található olyan fogadó-, bemutató épület, amely e programok kiindulási helye, a konzultációk, a terepi programhoz tartozó konferenciák megvalósítási helyszíne lehetne.

Puszta kapuja alaprajz és látványterv

A projekt tevékenységei:

A projekt keretében megvalósuló beruházás a természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatását szolgáló bugaci fogadótér létrehozását célozza meg, melynek elemei a következők:

  • Natura 2000 Központ – "KNP Bugac kapuja” fogadóépület létesítése, amely a környéken élő lakosság, a helyi gazdálkodók és a térségbe látogató vendégek számára a Natura 2000 hálózatról és élőhelyekről helyszínen történő tájékoztatást, információnyújtást, a térséget bemutató kiadványok és a nemzeti parki, illetve a helyi gazdálkodók termékeinek látogatók számára történő bemutatását és értékesítését szolgálja. Lehetőséget nyújt kiscsoportok természetismereti, néprajzi témájú foglalkoztatásának megvalósítására, konferenciák, továbbképzések, tárgyalások lebonyolítására.Az épület állandó kiállítása a térség Natura 2000 területeit, élőhelyeit, védett és fokozottan védett növény- és állatfajait, kultúrtörténeti, néprajzi értékeit mutatja be a megismerés, a felfedezés és játszva tanulás élményeinek megszerzése mellett.
  • „Homoki erdők emlékútja” tanösvény létesítése a legveszélyeztetettebb homoki erdőtársulások, továbbá a Natura 2000 jelölelő fajok bemutatását célozza.
  • Túraútvonal kialakítása, mely Bugac település valamennyi természeti-, néprajzi, régészeti kulturális örökségvédelmi elemét érinti, továbbá a már meglévő tanösvények irányított elérésére ad lehetőséget.
  • Szemléletformálást segítő tájékoztató és oktatási kiadványok, túrák és foglalkoztatások kialakítása, működtetése.
     

További információ:

Balázs Réka, szakmai felelős, e-mail: balazsr@knp.hu, tel.: +36 30/488-4588 

Tóth Endre, szakmai felelős e-mail: tothe@knp.hu, tel.: +36 30/488-4547

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság