Természetvédelmi területek

Hajósi kaszálók és löszpartok

Területe: 121 ha

Védetté nyilvánító határozata:2/1990.  KöM

Életföldrajzi tájegység: Turján-vidék

A terület nevéből is sejteni lehet, hogy közel járunk a borairól és pincesoráról híres Hajós településhez. A löszfal lábánál - a Vörös mocsár déli folytatásában – a magaspartrólról leszivárgó vizek által táplált magassásosokat, mocsárréteket, nedves kaszálókat, lápréteket és nádasokat találunk. A mocsári kosbor, a szibériai-és fátyolos nőszirom, a buglyos szegfű és a kornistárnics az egykor vízjárta vidék  jellemző növényei. A löszpartok meredek falába vésik hosszú járataik a trópusi színekben pompázó gyurgyalagok.  Tájképileg is vonzó, az alföldi képzeteket meghazudtolóan válozatos, tagolt tájrészlet. A terület szabadon látogatható.

Fotó: Agócs Péter