Természetvédelmi területek

Kunpeszéri Szalag-erdő

Területe: 156 ha

Védetté nyilvánító határozata: 24/1998. KTM

Életföldrajzi tájegység: Homokhátság

Utaktól és településektől távol találjuk meg ezt a védett területet. Nevét az üde és kiszáradó láprétek szomszédságában húzódó hosszanti buckákon megtelepedett pusztai tölgyesekről kapta, de az igazi természeti értékeket a gyepek hordozzák. Megtaláljuk itt a Duna-Tisza köze homokterületeire és a turjánosaira jellemző növénytársulások jelentős részét. Az erdő mélyebb fekvésű öblében rejtőzik a védett terület legnagyobb botanikai értéke, az óriás útifű egyetlen hazai állománya, jóllehet valaha több lelőhelyét is számon tartották a Turján-vidéken. Az erdők szegélyében, a magaslatokon találjuk a homokpuszta-rétek élesmosófüves változatát. A mélyebb részek fokozatos kiszáradásával a lápréti fajok visszahúzódtak helyet adva a betelepülő sztyepprét fajainak. A Szalag-erdő gyepjeinek fajgazdagságát bizonyítja, hogy nagy tömegben élnek itt veszélyeztetett orchideák is. Nyár közepén kezdi bontani sallangos szirmait a buglyos szegfű, majd átadja helyét a kék virágú kornistárnicsnak. A terület szabadon látogatható, de mivel a tatárszentgyörgyi lőtér közvetlen szomszédságában helyezkedik el, lövészetek idején a katonaság a területre való belépést megtilthatja.