LIFE

A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése

Grassland projekt logóPályázat címe: A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával

Projekt azonosítója: LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)

Projekt időtartama: 2019. január 1. – 2026. december 31.

Koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Együttműködő projektpartnerek:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Budapesti Erdőgazdaság Zrt., Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természettudományi Múzeum, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Zöld Akció Egyesület

Projekt teljes költségvetése: 17 258 306.€, ebből KNPI költségvetése: 1 179 371 €

Európai Uniós támogatás: 60%

Projekt célja: a füves élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése

Projekt tevékenységei:

Országos Gyepstratégiai Terv
Magyarországon – hasonlóan az európai trendhez – a gyepterületek drasztikus csökkenése jellemző, dacára természetvédelmi jelentőségüknek. Az akció célja az Országos Gyepstratégiai Terv összeállítása, amely a gyepterületek hosszú távú megőrzését célzó, országos stratégia megalkotását támogatja.

Gyepekhez kötődő zászlóshajó fajok hazai és nemzetközi akcióterveinek elkészítése/revíziója
Az akció a jellemző, gyepekhez kötődő fajok meglévő akciótervének felülvizsgálatát, míg olyan fajok esetében, amelyeknél eddig nem készült hazai akcióterv, azok elkészítését foglalja magába. A projektben olyan fajok kerültek kiválasztásra, amelyek jól indikálják a gyepes élőhely állapotában bekövetkező változásokat.

Inváziós fajok elleni fellépés
A projekt keretében egy inváziós fajokra vonatkozó országos adatbázis jön létre, amely a természetvédelmi hatóságok számára nyújt támpontot az egyes fajok jelenlegi előfordulásáról, elterjedési területéről és a lehetséges kezelési módszerekről. Kísérleti jelleggel bevezetnek egy inváziós fajokra vonatkozó riasztó rendszer, amely költséghatékony módon biztosítja azok korai észlelését, lehetőséget adva ezzel széles körű elterjedésük megakadályozására.

Természetmegőrzési tanácsadó szolgálat
Megkezdi működését a gyepterületek megfelelő gyakorlati kezelését, illetve megőrzését elősegítő országos tanácsadó hálózat. A tanácsadók közvetlenül tájékoztatják a Natura 2000 területeken gazdálkodókat a jó kezelési gyakorlatokról, igénybe vehető támogatásokról, jogszabályi előírásokról, valamit az adott terület fenntartási tervében foglaltakról és a vonatkozó kötelezettségekről. A tanácsadó szolgálat tagjai emellett részt vesznek biotikai adatok gyűjtésében és a társadalom természetmegőrzési szempontú tudatformálásában is.

Modellgazdaságok létesítése
Az akció keretében olyan gyepterületeken gazdálkodók kerülnek kiválasztásra (5 modellgazdaság), akik természetbarát módszereket alkalmaznak, így mintaként szolgálhatnak más gazdálkodók számára. A modellgazdaságokat támogatandó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosítja a természetbarát gazdálkodáshoz szükséges gépeket és eszközöket.

Alapállapot-felmérés és változások monitorozása
Az egyes konkrét természetvédelmi beavatkozások és kezelések hatásának felmérése érdekében, azokat minden esetben alapállapot-felmérés előzi meg. Az intézkedések megvalósítását követő monitoring-vizsgálatok lehetőséget biztosítanak a célfajok és élőhelyek természetvédelmi státuszában bekövetkező változások értékelésére és hosszú távú nyomon követésére.

Szemléletformálás és információátadás
A projekt sikerének elengedhetetlen feltétele a különböző érdekcsoportokkal történő kommunikáció. Ennek eszköze a tanácsadó szolgálat tevékenysége mellett különféle információs anyagok készítése és terjesztése, továbbá olyan fórumok szervezése, amelyek a természetbarát gazdálkodás szükségességét mutatják be az érdekelt felek számára. Ezenkívül a projekt keretében megvalósuló Natura 2000 Információs és Oktató Központ otthont ad a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos interaktív bemutatóknak, kiállításoknak és a különböző korosztályoknak szóló rendezvényeknek is.

Terepi tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

C.2.3. alprogram: Kis méretű vízgazdálkodásra szolgáló infrastruktúra átalakítása és felújítása

A beruházás célja az érintett települések - Tömörkény és Pusztaszer - közigazgatási területén belül található átereszek vízvisszatartásra való alkalmassá tétele, árkok megszüntetése, töltések helyreállítása. A fejlesztés megvalósításával a területen összegyülekező vizek helyben tartása megvalósul, a csatornarendszert nem terheli, jobb hatásfokkal tudják a belterületekről elfolyó vizeket tovább vezetni a befogadó irányába. A tervezett, elzárást biztosító műtárgyak a térség vízháztartását javítják.

További információk a C.2.3. alprogramról

A projekttel kapcsolatban további információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.grasslandlifeip.hu/ 

Letölthető dokumentumok