Természetvédelmi területek

Pusztaszeri Hétvezér emlékmű

Területe: 4 ha

Védetté nyilvánító határozata: 6/1990. KVM

Életföldrajzi tájegység: Homokhátság

Mint történelmi emlékhely az országos jelentőségű védett természeti területek között ritkaságnak számít. A pusztaszeri Hét vezér emlékmű szerényen és magányosan emlékeztet Kecskemét és Pusztaszer történelmi kapcsolatára, hiszen a pusztaszeri legelők (a Büdös-széket is magukban foglalva) 1934-ig Kecskemét város birtokában voltak.

 Az emlékmű felállításának első gondolata 1861-ben született. Ekkor kapta a Szeri-sík hét, a népi történelmi legendárium szerint vezéri dombjának egyike, a Kovácsné-halma az Árpád-halom nevet. Az Árpád-halmon közadakozásból megvalósult milleniumi  emlékművet - melyet Pataky Imre kecskeméti művésztanár tervezett - 1900. június 24-én avatták fel. Az alapzatán levő márványtáblán ez olvasható:

„Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére Kecskemét város támogatásával, közadakozásból emelte a Magyar Országos Diákszövetség”

Az emlékművet Pusztaszer községből rövid sétával lehet elérni.