KEHOP

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzése

Pályázat címe:A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását 

megalapozó stratégiai vizsgálatok

Projekt azonosítója: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

Támogató szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatás mértéke és összege: 100%, 52.178.818 Ft

Projekt időtartama: 2016.10.01 - 2022.12.31.

Konzorciumvezető: Agrárminisztérium

Konzorciumi partnerek:

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutató Központ

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Agrárgazdasági Kutatóintézet

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

 

 

 

 

A közösségi jelentőségű, természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001) elnevezésű projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásával a Széchenyi 2020 részeként, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program keretében valósul meg.

A projekt célja

A projekt olyan fejlesztési elemek kidolgozását célozza, amelyek a természeti erőforrások megőrzésének államigazgatási stratégiai alapjait erősítik, és kapcsolódnak az európai irányelvekhez, stratégiákhoz, egyezményekhez.

A fejlesztések fő célja az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 magyarországi megvalósítását meghatározó, a biológiai sokféleség megőrzésének 2015–2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájában foglalt feladatok végrehajtásának elősegítése, módszertani megalapozása, és adatbázisokkal történő támogatása.

Célkitűzések:

  1. Természeti tőkénk aktuális állapotának, gazdasági-társadalmi értékének meghatározása;
  2. a megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése, új eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók – kidolgozása;
  3. az érintett szakmai és döntéshozói csoportok részvételéhez szükséges keretek megteremtése, társadalmi szereplők szemléletformálása;
  4. nemzetközi egyezményekből, EU stratégiákból és irányelvekből eredő feladatok és kötelezettségek teljesítése.

A projekt tevékenységei:

A védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos kutatási és monitorozási feladatokban való jártasságnak megfelelően a projekt keretében a fő feladatunk a célirányosan kiválasztott közösségi jelentőségű madárfajok állományai állapotának felmérése, a keletkező adatok szintézise és elemzése a 2009/147/EK számú madárvédelmi irányelv 12. cikke szerinti jelentés teljesítéséhez.

E feladatait a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti  területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos kutatási és monitorozási feladatokban való jártasságnak megfelelően végzi.

A KNPI az Agrárminisztériummal szoros együttműködésben valósítja meg az előkészítési fázis tervezési folyamataihoz (közösségi jelentőségű fajok kiválasztása, pontosítása; a konkrét vizsgálati területek azonosítása; a közösségi jelentőségű értékek felméréséhez kapcsolódó módszertan kidolgozása) kapcsolódó tevékenységeket, valamint a megvalósítási fázisban keletkezett eredmények kiértékelését.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Natura

További információ:

Nyúl Mihály – szakmai koordinátor, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, tel.: +36 70-664-5795, e-mail: nyulm@knp.hu

Dimény Orsolya – projektmenedzser, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tel.: +36 30 401-5175, e-mail: dimenyo@knp.hu