Lezárult

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzése

Kehop infoblokk

Pályázat címe:A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Projekt azonosítója: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás mértéke és összege: 100%, 52.178.818 Ft

Projekt időtartama: 2016.10.01 - 2022.01.29

Konzorciumvezető: Agrárminisztérium

Konzorciumi partnerek:

Agrárgazdasági Kutatóközpont

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Ökológiai Kutatóközpont

sokszínű zöld logónatura logó

 

 

 

 

A közösségi jelentőségű, természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001) elnevezésű projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásával a Széchenyi 2020 részeként, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program keretében valósul meg.

A projekt célja

A projekt olyan fejlesztési elemek kidolgozását célozza, amelyek a természeti erőforrások megőrzésének államigazgatási stratégiai alapjait erősítik, és kapcsolódnak az európai irányelvekhez, stratégiákhoz, egyezményekhez.

A fejlesztések fő célja az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 magyarországi megvalósítását meghatározó, a biológiai sokféleség megőrzésének 2015–2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájában foglalt feladatok végrehajtásának elősegítése, módszertani megalapozása, és adatbázisokkal történő támogatása.

Célkitűzések:

  1. Természeti tőkénk aktuális állapotának, gazdasági-társadalmi értékének meghatározása;
  2. a megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése, új eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók – kidolgozása;
  3. az érintett szakmai és döntéshozói csoportok részvételéhez szükséges keretek megteremtése, társadalmi szereplők szemléletformálása;
  4. nemzetközi egyezményekből, EU stratégiákból és irányelvekből eredő feladatok és kötelezettségek teljesítése.

A projekt tevékenységei:

A védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos kutatási és monitorozási feladatokban való jártasságnak megfelelően a projekt keretében a fő feladatunk a célirányosan kiválasztott közösségi jelentőségű madárfajok állományai állapotának felmérése, a keletkező adatok szintézise és elemzése a 2009/147/EK számú madárvédelmi irányelv 12. cikke szerinti jelentés teljesítéséhez.

E feladatait a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti  területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos kutatási és monitorozási feladatokban való jártasságnak megfelelően végzi.

A KNPI az Agrárminisztériummal szoros együttműködésben valósítja meg az előkészítési fázis tervezési folyamataihoz (közösségi jelentőségű fajok kiválasztása, pontosítása; a konkrét vizsgálati területek azonosítása; a közösségi jelentőségű értékek felméréséhez kapcsolódó módszertan kidolgozása) kapcsolódó tevékenységeket, valamint a megvalósítási fázisban keletkezett eredmények kiértékelését.

Kapcsolódó fejlesztési elemek: Natura

A projekt oktató- és szakanyagai IDE KATTINTVA érhetőek el. 

További információ:

Nyúl Mihály – szakmai koordinátor, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, tel.: +36 70-664-5795, e-mail: nyulm@knp.hu

Dimény Orsolya – projektmenedzser, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tel.: +36 30 401-5175, e-mail: dimenyo@knp.hu

 

Letölthető dokumentumok