KEHOP

A fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben

Pályázat címe: Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben

Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2016-00070

Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás mértéke és összege: 100%, 197.170.684 Ft

Projekt időtartama: 2017. április 01.- 2022. december 31.

A projekt célja:

A projekt keretén belül megvalósuló, a természetvédelem, az árvízvédelem és az erdőgazdálkodás érdekeit szem előtt tartó élőhely kezelés és helyreállítás alapvető célja, hogy a másfél évszázada tartó tiszai mederbevágódás ellenére minél hosszabb ideig, szabályozható módon sikerüljön vizet juttatni a hullámtéri fok- és mederhálózatba. Ezáltal javulnak az itt élő Natura 2000 jelölő fajok (mocsári teknős, réti csík, vágó csík, vidra, bakcsó, üstökös gém, haris, réti fülesbagoly) életfeltételei; valamint élőhelyeik (oligo-mezotróf állóvizek, természetes eutróf tavak, ártéri magaskórósok és ártéri mocsárrétek) állapota.

A projekt tevékenységei:

  • A Mártélyi Tájvédelmi Körzet vizes élőhelyein fennmaradt kiemelkedő természeti értékeink hosszú távú, költséghatékony megőrzése és a nagyvízi levonulási sáv hatékony működtetése érdekében a mindenkori tiszai vízállástól függetlenül, megújuló energia felhasználásával kívánunk (a meleg, nyári időszak kivételével) kis mennyiségű, lebegtetett hordalékban szegény vizet juttatni a Körtvélyesi Holt-Tiszába. 
  • Az élőhely-revitalizáció központi műszaki eleme egy, a Tiszára telepített „hajómalom” (szivattyús malom), amellyel szárazabb időszakban is tudunk vizet pótolni a mélyebb területekre. Ez a szerkezet a folyó megújuló mechanikai energiáját, ill. alternatív lehetőségként szélenergiát felhasználva egy kisebb teljesítményű szivattyút folyamatosan üzemeltet további energia-költség ráfordítása nélkül. A szivattyús malom biztonságtechnikai és egyéb elektronikus berendezéseinek energia-ellátását az úszómű tetejére telepített napelemek szolgáltatják.
  • Az így kiemelt hordalékszegény víz folyamatosan pótolja a körtvélyesi élőhelyrendszer (a holtág, a Horgas-tó, Sebes-fok, Csala-fok, laposok és kubikok) vizét. A kiépített tiltós műtárgyak a térségben érdekelt gazdálkodók érdekeinek komplex figyelembe vételével szabályozzák a maximális hullámtéri vízszintet a felesleg Tűfarkon keresztüli visszavezetésével a folyóba.
  • A holtághoz közvetlenül csatlakozó fokok egyszeri kiépítésével, ill. a Tűfarok (holtág alsó vége) műtárgyának szabályozhatóvá tételével (a tiltó rekonstrukciója) nem csak a holtág, de a hozzá közvetlenül csatlakozó ősi vízrendszer-maradvány is olyan módon kelthető új életre, hogy az a jelenleginél kedvezőbb ökológiai feltételeket teremtsen a Mártélyi Tájvédelmi Körzet több védett, közösségi jelentőségű állatfajának és élőhelyének.

További információ:

Albert András, szakmai felelős, +36 30 481 2887, alberta@knp.hu