KEHOP

A Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállítása

Projekt címe: A Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállításakehop infoblokk

Projekt azonosítószáma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00080

Kedvezményezett neve: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 329.421.251 Ft

Projekt időtartama: 2017. április 07. – 2022. november 30.

A projekt célja:

A Péteri-tó a Duna-Tisza közi Homokhátság ÉNy-DK irányú szélvájta tóláncolat egyik tagja, mely a Nagyalföld DK-i részén található.

A projekt célja a lehetőségekhez mérten visszaalakítani az egykori szikes tó (Péteri-tó) eredeti mederalakulatát az 1. és 2. tó közötti gát, valamint a Kocsis-rét és az 2. tó közötti erősen erodálódott töltés elbontásával. Az így kialakuló egységes tómederben újra beindulhatnak azok a folyamatok (elhabolás, tólengés), melyek következményeként természetes úton visszaszorulhat az egyre terjedő vízparti növényzet.

A projekt tevékenységei:

Az elbontandó töltésekből kikerülő föld egy részével megerősítjük a Kővágó-éri csatornával szomszédos, tómedret határoló gátat.

A projekt keretében felújítjuk azokat a feltöltő csatornákat és a hozzájuk kapcsolódó műtárgyakat, amelyek a tó vízutánpótlását biztosítják, egyrészt a Dong-éri főcsatornából, másrészt a Kővágó-éri és Szentkút-éri csatornákból.

A tájrekonstrukció során felszámolunk minden olyan létesítményt, ami az egykor itt folytatott halgazdálkodást szolgálta (zsilipek, ivadéknevelő tavak, gátak, épületmaradványok, stb).

A bemutatás infrastruktúrájának megteremtése érdekében madárlest és madármegfigyelőt építünk és újabb tanösvényt létesítünk.

További információ: Szöllősi Szabolcs, a Pályázatkezelési Osztály vezetője, e-mail: szollosisz@knp.hu, tel.: +36 70/776-0770