Lezárult

Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén

Pályázat címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén

Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0- 15-2016- 00010

Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 358 840 310 Ft

Projekt időtartama: 2016.05. – 2018. 08.

A projekt célja:

A projekt célja a Dél-Tisza mente egyik legértékesebb vizes élőhelyének revitalizációja, mozaikos élőhely kialakítása, az alpári Nagy-tó revitalizációja, állandó, nyílt 7 hektáros, 1-1,5 méter mély vízfelület létrehozása, a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése.

A Nagy-tóval szomszédos Tiszaalpári Holt-Tiszával kapcsolatot biztosító, de szinte teljesen eliszapolódott féltermészetes ér kikotrása, a rajta lévő zsilip felújítása megteremtené azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a víz és ebből kifolyólag a halak szabályozott ki- és beeresztése szempontjából, ezzel egy fokgazdálkodási mintaterületet kialakítva.

További cél a Nagy-tóhoz szervesen kapcsolódó tőzegbányató egy részének rekultivációja, nagyobbik, megfelelő mélységű és állapotú részének revitalizációja, féltermészetes ér kialakításával és átereszek behelyezésével összekapcsolása a környező vizes élőhelyekkel.

A projekt tevékenységei:

  • A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élőhely-fejlesztési munkálatokat valósít meg a területen. Egy 7 hektáros, 1-1,5 méter mély nyílt vízfelületet alakítanak ki kotrással, amely nem csak táplálkozó helyet biztosíthat egész évben az itt élő madarak számára, de kedvező élőhelyet nyújt az árvíz levonulását követően a tóban rekedt halaknak is.
  • A kikotort szerves anyagból kialakításra kerül egy kéthektáros költősziget, amelyen sirályok százai mellett a gémfélék is kedvező feltételeket találnak a költéshez.
  • A Nagy-tó és a Tiszaalpári Holt-Tisza közötti féltermészetes ér kotrása, zsilip építése.
  • A tőzegbányatóban található, félszigeteket alkotó és a partvédelmet biztosító szennyező gumiabroncsok eltávolítása.
  • Nagy átmérőjű átereszek behelyezése a tavat és a szomszédos vizes élőhelyet elválasztó földútba.
  •  Egy féltermészetes ér kialakításával a kapcsolat megteremtése a Nagy-tó és a bányató között.

További információ:

Vajda Zoltán, pályázatkezelési és fejlesztési osztályvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: vajdaz@knp.hu, telefon: 76/500-067; 30/488-4552 

 

Letölthető dokumentumok