KEHOP

Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)

Pályázat címe: Csaj-tó ökológiai állapotjavítása és bemutatási célú fejlesztése (projekt-előkészítés)

Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2021-00105

Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 40.000.000 Ft (Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból)

Projekt időtartama: 2020.09.01. - 2023.11.30.

Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt előzményei:

A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet Csaj-tó területének idegenforgalmi bemutatása kapcsán 2019-ben Kiss Róbert és Kern Ádám okleveles építészmérnökök a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából elkészítettek egy koncepciótervet, amelynek alapvető feladata volt rögzíteni a kiindulási paramétereket, területi igényeket, az épülettel, építményekkel kapcsolatos egyéb elvárásokat, mind szerkezeti, mind bekerülési költség, mind esztétikai jellemzők alapján, valamint a telepítés és az épületek helyét. Ebből kiindulva 2020. novemberében Igazgatóságunk tervezési szerződést kötött a K.R.G. Építész Stúdió Kft-vel az engedélyes és kivitelezési terveinek elkészítésére.

Projekt célja:

A projekt fejlesztési célja összhangban van a KEHOP-4.1.0 Felhívásban megállapított projekt keretében megvalósítandó tevékenységekkel. Ez alapján a projekt célja megalapozni, megtervezni, meghatározni a fejlesztés részletes műszaki-szakmai paramétereit, amely a Csaj-tó természetvédelmi terület bemutatásának, infrastrukturális feltételeinek előkészítését szolgálja. A projekt hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását célozza meg, hozzájárulva ezzel a hazai Natura 2000 hálózat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javításához.

 

A projekt keretein belül megvalósítani kívánt célok:

 • a terület egyes egységeinek, élővilágának, élőhelyi sajátosságainak bemutatása természetvédelmi és gazdasági szempontok szerint;
 • a területen végzett gazdasági tevékenység, a halászat bemutatása;
 • gazdaságos működés biztosítása értékteremtő fejlesztések kialakításával;
 • a Csaj-tó egyes területeinek időszakos védelme (pl. költési időszak, vonulási időszakok), szeparálási lehetőségek biztosítása;
 • a megérkezés helyén, Csaj-tó Csanytelek felöli bekötő út mentén parkolás biztosítása;
 • halászati gazdasági épületek elhelyezése, terültének kialakítása, a közlekedési rendszer koncepciójának meghatározása;
 • látogatók részére fogadóépület/látogatóközpont, madárszínház, kiszolgáló elemek (pl. pihenők) építészeti terveinek elkészítése, tematikus tanösvény koncepciójának kialakítása;
 • helyszínen feltalálható anyagok használata, agyag, nád-nádszövet;
 • a terület minél kisebb mértékű megváltoztatása, illetve az egykori élőhely egyes elemeinek helyreállítása;
 • a terület vadvédelmi kerítéssel történő bekerítésének megtervezése, elsősorban a vaddisznó-károk elkerülése érdekében, a kerítésnek a ragadozók, macska, kutya, róka stb. elleni védelmet is biztosítania kell;
 • magasfeszültségű légkábel földkábelre történő cseréjének megtervezése, annak érdekében, hogy a szabadvezetékek okozta madárpusztulásokat megszüntessük.

További információ:

Dimény Orsolya, projektmenedzser, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: dimenyo@knp.hu, telefon: 76/500-067; 30/401-5175

Tajti László, szakmai felelős, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: tajtil@knp.hu, telefon: 30/488-4550

Letölthető dokumentumok