Diós Kristóf Emlékverseny 2022 - fotós terepverseny a Fehértavi Darvadozáson

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság fotós terepversenyt hirdet a XI. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.

CÉL:

A szegedi Fehér-tó őszi hangulatának, természeti értékeinek, valamint az alföldi táj turisztikai vonzerejének művészi megjelenítése. A Diós Kristóf Emlékverseny során meghatározott napokon és helyszínen készült digitális fényképeket a zsűri a XI. Fehértavi Darvadozás alkalmából a Szalakóta Látogatóközpontban a verseny napján, nyilvános vetítésen értékeli.

FELTÉTELEK:

A verseny nyilvános. Amatőr fotósok nevezhetnek, bármilyen fényképezőgép típussal, digitálisan készített felvételekkel. Alapfeltétel, hogy a felvételek a XI. Fehértavi Darvadozás idején, 2022. november 18. (péntek) 14:00-tól 2022. november 19. (szombat) 14:00-ig, a versenykiírásban térképen körülhatárolt területen, a „terepi szabályok” (lásd: lentebb) szerint készüljenek.

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.

A kép feldolgozása során a korrekció a következő, kizárólag a teljes képterületet érintő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása, engedélyezett továbbá a felvételek monocrome átalakítása.

A díjazásra kiválogatott képek exif-állományát a zsűri ellenőrzi. Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a versenyből!

REGISZTRÁCIÓ ÉS NEVEZÉS:

A regisztráció alkalmával előre el kell dönteni, hogy „kezdő” vagy „haladó” fotósként indul valaki (aki 2012 óta, bármelyik eddig lezajlott Fotós Futamon 1-3. helyezést ért el, az automatikusan a „haladó” csoportba kerül. (Ezzel az új szabályozással is szeretnénk segíteni a terepi fotózással most ismerkedő résztvevőket.)

A versenyen minden nevező legfeljebb egy, általa választott kategóriában (állatok, makró vagy víz, az élet forrása); maximum 5 képpel indulhat (tehát nevezőnként maximum 1 kategória lehetséges!).
Leadni az eredeti képről készített, minimum 5 MB méretű, JPEG formátumú állományokat kell.
Nevezés, és fotók leadása: 2022. november 19. 15:00-ig a Szalakóta látogatóközpontban.
Nevezési díj: pályázónként: 2000 forint.
A nevezési díjat a helyszínen, 2022. november 19-én 14:00-15:00 között kell befizetni, a nevezett fotók leadásakor.
A regisztrált résztvevők a helyszínre érkezésükkor, a Szalakóta Látogatóközpontban regisztrációs kártyát kapnak. A Diós Kristóf Emlékverseny során a halgazdaság területére csak regisztrációs kártyával lehet belépni.
Regisztrációs adatok: név, személyi igazolvány (vagy diákigazolvány) száma.
Előzetes regisztráció: 2022. november 16. szerda, 24:00-ig. E-mail: darvadozas.knpi@gmail.com
Helyszíni regisztráció: 2022. november 18. péntek, 13:00-14:00 között a Szalakóta Látogatóközpontban.
A beadott képek szerzői joga a pályázóé. A pályázó a kép beadásával "kijelenti", hogy a fényképet ő készítette, és hozzájárul a kép közzétételéhez a Fehértavi Darvadozás kapcsán. Ugyanakkor a szerző tudomásul veszi és elfogadja a pályázat feltételeit.

KATEGÓRIÁK:

ÁLLAT - A Diós Kristóf Emlékverseny során megtalált, becserkészett, vadon élő állatok; Ebben a kategóriában külön jutalmazzuk az olyan felvételeket, amelyeken – vonulás-kutatási szempontból értékelhető módon – színes gyűrűs madár látható.

MAKRÓ - Téma megkötés nincs, a megjelenített dolog 10 cm-nél kisebb legyen.

VÍZ, AZ ÉLET FORRÁSA  - A különféle élőlények szempontjából nélkülözhetetlen tiszta, természetes víz, és a vizes élőhelyek fontosságának művészi megjelenítése. A Fehértavi Darvadozás szervező partnere, a Szegedfish Hungary Kft által kiírt kategória.

ZSŰRIZÉS:

A Diós Kristóf Emlékversenyre nevezett fényképeket a zsűri a Szalakóta Látogatóközpontban, november 19-én, szombaton 18:00-tól kezdődő nyilvános vetítésen értékeli.

Értékelnek:          

 • Barkóczi Csaba, természetfotós (NaturArt)
 • Széll Antal, természetvédelmi területfelügyelő (KMNPI)
 • Gilly Zsolt (KNPI)

Minden zsűritag sorrendet állít fel. A fotók a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép.

DÍJAZÁS:

Kategóriánként az első három helyezett részére oklevél, valamint kategóriánként 2 db, a Szegedfish Hungary Kft által felajánlott díj. Csak azokat a csoportokat díjazzuk külön, amelyekben legalább négy nevező indult. Kevesebb nevező esetén a csoportokat összevonjuk.

TEREPI SZABÁLYOK:

 1. A Diós Kristóf Emlékversenyre a mellékelt térképvázlaton körülhatárolt területen (versenyterület) belül készült felvételekkel lehet nevezni. Olyan kép is nevezhető, amelynek tárgya a határvonalon kívül esik, ha a fotós a felvétel készítésekor a határvonalon belül tartózkodott. 
 2. A regisztrált résztvevők 2022. november 18-án, 13:00-tól a Szalakóta Látogatóközpontban regisztrációs kártyát kapnak, amelyet a terepen maguknál kell tartani. Ezzel igazolják magukat a Szegedfish Hungary Kft. halőrei, illetve a KNPI rendezvényt biztosító természetvédelmi őrei előtt.
 3. A Diós Kristóf Emlékversenyre regisztrált résztvevők a versenyterületen 2022. november 18. péntek 14:00-tól november 19. szombat 14:00-ig tartózkodhatnak, és a védett természeti területen kizárólag gyalogosan közlekedhetnek.
 4. A halastavak területén a halgazdaság üzemi létesítményeihez nyúlni, a lecsapolt tómedrekbe bemenni tilos. Közlekedni csak az utakon, gátakon lehet. Az övcsatornán átkelni csak a térképen jelzett hidakon lehet. A térképen jelzett, riasztóval felszerelt anyahalas tómedrek megközelítése tilos!
 5. Tilos a növényzet és az állatvilág bárminemű károsítása, zavarása.
 6. A Diós Kristóf Emlékverseny minden résztvevőjének közös érdeke, hogy egymás zavarását, akadályozását elkerüljék.
 7. A szabályok betartását a szervezők a helyszínen folyamatosan ellenőrzik.
 8. Eltévedés, baleset, fokozottan védett élőlény károsításának észlelése esetén értesítendő:

  - Albert András természetvédelmi őr (tel.:30/481-2887) vagy Puskás József természetvédelmi őr (Tel.:30/488-4548)

 9. A Diós Kristóf Emlékverseny versenyterületét 2022. november 19. 14:00-ig el kell hagyni.

 10. Drónok használata verseny összes helyszínén mindenkinek tilos! A drónozást a rendezvényt biztosító természetvédelmi őrök különös figyelemmel ellenőrzik; a szabályszegés hatósági eljárást von maga után.

Főszervező:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság - 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Ügyintéző: Albert András - 30/481-2887; darvadozas.knpi@gmail.com