Diós Kristóf Emlékverseny 2023 - fotós terepverseny a Fehértavi Darvadozáson

A Fotós Futam az alábbi tájékoztatóban foglaltak megfelelően elmarad!

https://www.knp.hu/hu/hirek/tajekoztatas-539

 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság fotós terepversenyt hirdet a XII. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.

CÉL:

A Szegedi Fehértó őszi hangulatának, természeti értékeinek, valamint az alföldi táj turisztikai vonzerejének művészi megjelenítése. A Diós Kristóf Emlékverseny során meghatározott napokon és helyszínen készült digitális fényképeket a zsűri a XII. Fehértavi Darvadozás alkalmából a Budai Sándor Kulturális Központban (Sándorfalva, Ady E. u. 7.) a verseny napján, nyilvános vetítésen értékeli.

FELTÉTELEK:

A verseny nyilvános. Amatőr fotósok nevezhetnek, bármilyen fényképezőgép típussal, digitálisan készített felvételekkel. Alapfeltétel, hogy a felvételek a XII. Fehértavi Darvadozás idején, 2023. november 17. 14:00-tól 2023. november 18. 14:00-ig, a versenykiírásban térképen körülhatárolt területen, a „terepi szabályok” (lásd: lentebb) szerint készüljenek.
A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
A kép feldolgozása során a korrekció a következő, kizárólag a teljes képterületet érintő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása, engedélyezett továbbá a felvételek monocrome átalakítása.
A díjazásra kiválogatott képek exif-állományát a zsűri ellenőrzi. Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a versenyből!

REGISZTRÁCIÓ ÉS NEVEZÉS:

A regisztráció alkalmával előre el kell dönteni, hogy „kezdő” vagy „haladó” fotósként indul valaki (aki 2012 óta, bármelyik eddig lezajlott Fotós Futamon 1-3. helyezést ért el, az automatikusan a „haladó” csoportba kerül. (Ezzel az új szabályozással is szeretnénk segíteni a terepi fotózással most ismerkedő résztvevőket.)
A versenyen minden nevező legfeljebb két, általa választott kategóriában; kategóriánként maximum 3 képpel indulhat.
Leadni az eredeti képről készített, minimum 5 MP méretű, JPEG formátumú állományokat kell.
Nevezés, és fotók leadása: 2023. november 18. 15:00-ig a Budai Sándor Kulturális Központban (Sándorfalva, Ady E. u. 7.).
Nevezési díj: Pályázónként: 2000.- Ft;
A nevezési díjat a helyszínen, 2023. november 18. 14:00-15:00 között kell befizetni, a nevezett fotók leadásakor.
A regisztrált résztvevők a helyszínre érkezésükkor, a Budai Sándor Kulturális Központban regisztrációs kártyát kapnak. A Diós Kristóf Emlékverseny során a halgazdaság területére csak regisztrációs kártyával lehet belépni.
Regisztrációs adatok: -név, személyi igazolvány (vagy diákigazolvány) száma.
Előzetes, online regisztráció: 2023. november 15. szerda, 24:00-ig. E-mail: darvadozas.knpi@gmail.com
https://forms.gle/5P4SEuA7ZDJ6trz77

(Helyszíni regisztráció: 2023. november 17. péntek, 13:00-14:00 között a Budai Sándor Kulturális Központban.)
A beadott képek szerzői joga a pályázóé. A pályázó a kép beadásával "kijelenti", hogy a fényképet ő készítette, és hozzájárul a kép közzétételéhez a Fehértavi Darvadozás kapcsán. Ugyanakkor a szerző tudomásul veszi és elfogadja a pályázat feltételeit.

KATEGÓRIÁK:


ÁLLAT – A Diós Kristóf Emlékverseny során megtalált, becserkészett, vadon élő állatok; Ebben a kategóriában külön jutalmazzuk az olyan felvételeket, amelyeken – vonulás-kutatási szempontból értékelhető módon - színes gyűrűs madár látható.


MAKRÓ – Téma megkötés nincs, a megjelenített dolog 10 cm-nél kisebb legyen;


DARVADOZÁS – Cél a Fehértavi Darvadozás hangulatának, résztvevőinek megjelenítése;
Szeretnénk minél több természetszerető embert bevonni a Diós Kristóf Emlékverseny nyújtotta sajátos hangulatú terepi játékba! Ennek érdekében a „Darvadozás” kategóriába kizárólag mobiltelefonnal készült képeket várunk! Ebben a kategóriában mindazon felvételeket várjuk, amelyek a IX. Fehértavi Darvadozás meghirdetett programjain (kisvonatozás, gyűrűzési bemutató, darules, stb.) mobiltelefonnal készültek.


TELEPÜLÉSI ÉRTÉK – A Fehértavi Darvadozás a környék településeinek életében fontos esemény. Ezzel a kategóriával szeretnénk külön is felhívni a Fehértavi Darvadozásra látogató vendégek figyelmét a környék kulturális értékeire.


Szatymaz települési értékei: https://site.szatymaz.hu/turisztika/latnivalok/

Sándorfalva települési értékei: https://sandorfalva.hu/ertektar/

ZSŰRIZÉS:


A Diós Kristóf Emlékversenyre nevezett fényképeket a zsűri a Budai Sándor Kulturális Központban, november 18-án, szombaton 18:00-tól kezdődő nyilvános vetítésen értékeli.

Értékelnek:

Barkóczi Csaba - természetfotós (NaturArt)
Széll Antal - természetvédelmi területfelügyelő (KMNPI)

A zsűritagok sorrendet állítanak fel. A fotók a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép.

DÍJAZÁS:


Kategóriánként az első három helyezett részére oklevél. Csak azokat a csoportokat díjazzuk külön, amelyekben legalább négy nevező indult. Kevesebb nevező esetén a csoportokat összevonjuk.

TEREPI SZABÁLYOK:


1. A Diós Kristóf Emlékversenyre a mellékelt térképvázlaton körülhatárolt területen (versenyterület) belül készült felvételekkel lehet nevezni. Olyan kép is nevezhető, amelynek tárgya a határvonalon kívül esik, ha a fotós a felvétel készítésekor a határvonalon belül tartózkodott. Kivétel e szabály alól a „Települési érték” kategória.

2. A regisztrált résztvevők 2023. november 17-én, 13:00-tól a Budai Sándor Kulturális Központban regisztrációs kártyát kapnak, amelyet a terepen maguknál kell tartani. Ezzel igazolják magukat a Szegedfish Hungary Kft. halőrei, ill. a KNPI rendezvényt biztosító természetvédelmi őrei előtt.


3. A Diós Kristóf Emlékversenyre regisztrált résztvevők a versenyterületen 2023. november 17. 14:00-tól november 18. 14:00-ig tartózkodhatnak, és a védett természeti területen kizárólag gyalogosan közlekedhetnek.


4. A halastavak területén a halgazdaság üzemi létesítményeihez nyúlni, a lecsapolt tómedrekbe bemenni tilos. Közlekedni csak az utakon, gátakon lehet. Az övcsatornán átkelni csak a térképen jelzett hidakon lehet. A térképen jelzett, riasztóval felszerelt anyahalas tómedrek megközelítése tilos!


5. Tilos a növényzet és az állatvilág bárminemű károsítása, zavarása.


6. A Diós Kristóf Emlékverseny minden résztvevőjének közös érdeke, hogy egymás zavarását, akadályozását elkerüljék.


7. A szabályok betartását a szervezők a helyszínen folyamatosan ellenőrzik.


8. Eltévedés, baleset, fokozottan védett élőlény károsításának észlelése esetén értesítendő:
-Albert András természetvédelmi őr (Tel.:30/481-2887), vagy
-Puskás József természetvédelmi őr (Tel.:30/488-4548)


9. A Diós Kristóf Emlékverseny versenyterületét 2023. november 18. 14:00-ig el kell hagyni.


10. Drónok használata verseny összes helyszínén mindenkinek tilos! A drónozást a rendezvényt biztosító természetvédelmi őrök különös figyelemmel ellenőrzik; a szabályszegés hatósági eljárást von maga után.

 

Főszervező:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság - 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Ügyintéző: Albert András - 30/481-2887; darvadozas.knpi@gmail.com

 

 

Letölthető dokumentumok