Üzemeltetési referens

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet üzemeltetési referens munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő – heti 40 óra (próbaidő 6 hónap).

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.)

Főbb üzemeltetési feladatok:

 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság hasznosításában álló, a közfeladatainak ellátásához kapcsolódó épületek, építmények, berendezések és gépészet működési feltételeinek biztosítása a tájegységi üzemeltetési referensekkel együttműködve.
 • Épületek, építmények fenntartásának, állagmegóvó karbantartásának biztosítása a tájegységi üzemeltetési referensekkel együttműködve.
 • Épületekben, építményekben lévő épületgépészeti rendszerek (fűtés, klímatizálás, vízellátás, szennyvízelvezetés) karbantartásának, valamint a tervezett és eseti javítások ellátásának biztosítása a tájegységi üzemeltetési referensekkel együttműködve.
 • Vagyonvédelmi, tűzvédelmi rendszerek karbantartásának elvégeztetése a központi épületekben.
 • Közreműködik a fentiekben megnevezett, illetve az általános karbantartási keretszerződések megkötésével kapcsolatos beszerzési eljárásokban.
 • Intézkedik a jogszabályokban előírt felülvizsgálatok (tűzvédelmi, elektromos), ellenőrzések beszerzésében, ellenőrzi az elvégzett szolgáltatásokat.
 • Közreműködik a felettes szervek által kért adatszolgáltatások teljesítésében.
 • Közreműködik az Igazgatóság szervezeti egységeinél lévő eszközök, készletek selejtezésében, és a vagyontárgyak éves leltárában a leltározási ütemtervben meghatározottak szerint, illetve a Pénzügyi és Számviteli Osztály illetékes munkatársával egyeztetve.
 • Intézkedik a vagyont érintő biztosítások megkötéséről, indexálásáról, kapcsolatot tart a biztosítási alkusszal, és adatot szolgáltat részére.
 • Nyilvántartások, keretgazdálkodási nyilvántartások vezetése, gazdálkodási terv készítése.
 • Pályázatkezelési Osztály részére pályázati beszerzésekhez műszaki tartalom meghatározásában közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Mobiltelefon
 • Kit. szerinti juttatások (családalapítási, iskolakezdési, gyermeknevelési támogatások)
 • Béren kívüli juttatás (cafeteria)

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • építésztechnikus, épületgépész, építészmérnöki végzettség

Elvárások:

 • középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettség
 • folyamatokban való gondolkodás, komplex látásmód,
 • feladat- és megoldás centrikus hozzáállás,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • alapszintű felhasználói számítástechnikai ismeret,
 • jó munkaszervezési és csoportirányítási képesség,
 • precizitás, pontosság, kreativitás,
 • megbízhatóság, felelősségvállalás,
 • határozottság, magabiztos fellépés,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • mobilitás a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság teljes területén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2024.06.30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az alábbi személy nyújt:

 • Posnyákné Kormos Edit mb. üzemeltetési osztályvezető (70/659-3228)

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: üzemeltetési referens.
 • Elektronikus úton Ugró Sándor igazgató részére címezve a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: üzemeltetési referens.
 • Személyesen: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Titkárság, (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.)