Projektmenedzser

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet projektmenedzser munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap)

Jogviszony időtartama: határozott

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok, tevékenységi körök:

Hazai és Európai Uniós projektekkel kapcsolatos ügyintézés, különösen:

 • a projektek működtetéséhez szükséges adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása, a projektek előrehaladásának elősegítése;
 • a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkájának menedzselése;
 • a projektekkel kapcsolatban a beszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, valamint közreműködés a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében;
 • kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, közreműködő partnerekkel, szervezetekkel.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú pénzügyi és/vagy gazdasági végzettség
 • közigazgatásban jártasság (legalább 1-3 év szakmai tapasztalat)
 • MS Office (irodai alkalmazások) haladó szintű ismerete
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projektmenedzseri képesítés
 • Angol középfokú nyelvismeret
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély
 • Jó kommunikációs képesség, kudarctűrő képesség,  problémamegoldó képesség

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Cafeteria juttatás
 • Iskolakezdési támogatás
 • Gyermeknevelési támogatás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget és képzettséget igazoló iratokat másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.október 05.

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. október 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő  megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: projektmenedzser
 • Elektronikus úton Szöllősi Szabolcs részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: projektmenedzser
 • Személyesen: Szenczyné Medgyaszai Réka, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.