Különböző típusú gyepkezelések hatása fajgazdag rétsztyeppek florális diverzitására

Helyszíne: Felső kiskunsági Turjánvidék. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Sziklagyep Bt.

Főbb eredményei

Területenként 8-12 db 2x2 m-es mintavételi kvadrátról készült Braun-Blanquet módszerével felvétel, három aspektusban (tavasz, nyár, ősz). Három fő használati típust vizsgáltunk: kaszált, legeltetett (altípusként erősebben legeltetett területeket is felvételeztünk a közepesen legeltetettek mellett), valamint egyszerre kaszált és legelt területeket. A három aspektusban végzett rétsztyepp-vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a használat típusának és intenzitásának erőteljes hatása mellett, az időbeli, vagyis az aspektuális hatások is jelentősek. A komplex módon kezelt (kaszáló-legelő váltott kezelés) gyepekben bizonyult legmagasabbnak az általános, 2x2 m-es kvadrátokkal detektált kompozicionális gyepdiverzitás, ugyanakkor az is megjegyezhető, hogy ez a különböző aspektusokat összevetve nem minden esetben erős törvényszerűség, mivel például a 2017-es év nyári aspektusában ezek a diverzitási különbségek csökkentek a gyephasználati módok között, és csak a fajszámok esetében látszott jelentősebb eltérés. A komplex módon kezelt területek szignifikánsan fajgazdagabbak, mint a kaszálók, de a legelt területektől már nem térnek el e tekintetben sem. A másik kétféle gyepkezelési mód (kaszálás és legeltetés) azonban ehhez képest egymáshoz képest is nagyobb térbeli varianciát eredményezett a gyepekben, térben és időben is: egyik évszakban az egyik, másik évszakban a másik ért el nagyobb táji-szintű diverzitási variabilitást, ami ráadásul önmagukhoz képest, azaz a használati típusokon belül is megmutatkozott. Más szóval a kaszálók, a legelők, valamint a kombinált használatú gyepek önmagukhoz képest jobban variálnak mind térben, mind időben, mint a kombinált használatú gyeptípus a boxplotok alapján a 2017-es és 2018-as évek három aspektusában.

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás