Hírek, aktualitások

Természetvédelmi célú élőhely-helyreállítás a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben

2021-ben kezdődtek a kivitelezési munkálatai a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben annak a KEHOP projektnek, melynek fő célja, hogy minél hosszabb ideig, szabályozható módon sikerüljön vizet juttatni a hullámtéri fok- és mederhálózatba.  A földmunkák idén is folytatódnak, ezt a természetjárók több helyszínen is tapasztalhatják.

A Mártélyi Tájvédelmi Körzet legértékesebb „magterületének” tekinthető Körtvélyes kiemelkedő természeti értékeinek hosszú távú megőrzése érdekében a mindenkori tiszai vízállástól függetlenül, megújuló energia felhasználásával kell majd folyamatosan, kis mennyiségű, jelentős lebegtetett hordalékban szegény vizet juttatni a Körtvélyesi Holt-Tiszába. A holtághoz közvetlenül csatlakozó fokok kiépítésével, ill. a Tűfarok (a holtág alsó vége) műtárgyának szabályozhatóvá tételével nem csak a holtág, de a hozzá közvetlenül csatlakozó ősi vízrendszer is olyan módon revitalizálható, hogy az a jelenleginél kedvezőbb ökológiai feltételeket teremtsen a terület több, közösségi jelentőségű állatfajának és élőhelyének. A projekt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyúttal ne érintsen hátrányosan egyetlen, a térségben érdekelt gazdálkodót sem.

 Az élőhely-helyreállítás központi műszaki eleme egy, a Tiszára telepített „hajómalom” lesz, amely jelenleg még építés alatt áll. Ez a szerkezet a folyó megújuló mechanikai energiáját felhasználva egy kisebb teljesítményű szivattyút  üzemeltet majd folyamatosan további energiaköltség ráfordítása nélkül. Az így kiemelt hordalékszegény víz pótolja a körtvélyesi élőhely-rendszer (a holtág, a Horgas-tó, fokok, laposok és kubikok) vizét.

A legnagyobb, és látványát tekintve legdurvább beavatkozásra a Tűfaroknál van szükség. Az itt épülő szinttartó bukó jelentős méretű „beton-monstrum” lesz, amelynek ki kell bírnia a jövőben várható tiszai áradások hatásait is. Egy ilyen műtárgy megépítése komoly tereprendezést igényel. A kivitelezés során sajnos nem tudtuk elkerülni 13 nagy, 75-80 éves nyárfa kivágását. Meggyőződésünk, hogy ezt azonban ellensúlyozza a „mérleg másik oldala” – az a 307 hektár vizes élőhely, amelynek hosszútávon kedvező vízrajzi körülményeket sikerül biztosítani ezáltal.

mártély
A terület előkészítése a Tűfaroknál a szinttartó bukó építéséhez. Fotó: Albert András
archív fotó
A Tűfarok a 20. század elején. Az itt még a balról érkező „ásott Tisza” a keskenyebb, a mai holtágon folyt át a nagyobb víztömeg. A képen látható, hogy az extenzív tájhasználat (fokgazdálkodás) a mainál jóval fátlanabb állapotot tartott fennt. Fotó: Plohn József

A munkálatok az „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben” elnevezésű KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 projekt keretében zajlanak.

Bővebb információ a projektről a Két víz köze 2020 tavaszi lapszámában.