Visszagyepesedett szántók túzokvédelmi szempontú kezelésének vizsgálata

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Sziklagyep Bt.

Főbb eredményei

A terepi felvételezések területenként 10-15 db, a területet a lehető legnagyobb mértékben lefedő, szemi-random módon elhelyezett 2x2 m-es kvadráttal, Braun-Blanquet módszerével történtek, 2018. május és augusztus folyamán. Három felhagyási típust vizsgáltak mindkét időpontban: 1.) spontán felhagyott területek, 2.) lucernával bevetett felhagyott területek, 3.) direktvetett, fűmagkeverékkel bevetett felhagyott területek. Különbségek is és hasonlóságok is detektálhatók voltak a mintaterületek között, mind a 2017-es év nyári, mind a tavaszi aspektus felvételezése tekintetében. Lényeges továbbá, hogy nem csak a két külön aspektusban voltak a különféle felhagyási típusú parcellák között különbségek és hasonlóságok, hanem az egyes aspektusok között is, felhagyási típuson belül. Konklúziók: 1) az eltérő gyepfelhagyási típusok hatása többnyire jelentős a gyepvegetációra, 2) a spontán felhagyású területek összességében a legjobb állapotokat mutatták, 3) a jelentős eltérések mellett jelentős hasonlóságok is mutatkoznak mind a diverzitás, mind a növényzeti funkciós csoportok tekintetében aspektuálisan és felhagyási mód szerint is, 4) az aspektualitás (és időbeliség) rendkívül fontos tényező a gyep(ek) természetvédelmi állapotának értékeléskor, a felhagyási módok okozta hatások vizsgálata, valamint ezekből kifolyólag a természetvédelmi gyepkezelések tervezése során.