Hírek, aktualitások

Megszólal-e ma a pacsirta?

A kérdés inkább az, hogy melyiket fogjuk hallani?

A néphagyomány szerint, ha Zsuzsanna napján énekel a pacsirta, akkor már közeleg a tavasz, ha pedig nem szólal meg, vagyis „befagy a szája”, bizony még várni kell a kikeletre.

A kiskunsági pusztákon valójában már napok óta hallani a pacsirták énekét, mezei és búbos pacsirtát egyaránt. Repülés közben, egyre magasabbra emelkedve hallatják trillázó éneküket, mellyel fészkelőterületük határait jelölik ki. Angol nevük is erre utal, ’skylark’, vagyis „égi pacsirta”.

A mezei pacsirta a tágas pusztát, mezőgazdasági területeket kedveli, gyepeken és a vetésben fészkel. Költöző madarak, bár nem mennek messzire, csak kicsit délebbre húzódnak, ún. rövidtávú vonulók. Rendszerint már február közepén visszatérnek telelésükből, enyhébb teleken (márpedig mostanában szinte csak ilyen van) rendszeresen találkozni áttelelő példányokkal.

A faj állománya csökkenést mutat, hiszen a nagytáblás, sok kemikáliát használó, intenzív mezőgazdasági kultúrák élőhely-átalakítása nem csak a mezei pacsirtára, hanem minden agrár-élőhelyhez kötődő fajra negatívan hat. A gyomirtók, rovarölők, műtrágyák használata eltünteti az agrár-ökológiai rendszerek „láthatatlan” szereplőit, az ízeltlábúakat és a talajban élő gerincteleneket, a rájuk épülő táplálék-hálózatok összeomlására pedig a jól érzékelhető fajok fogyatkozása hívja fel a figyelmet. Alig egy emberöltővel ezelőtt az erdőszegélyek, árokpartok, a szántóföldek szegélyei sokkal fajgazdagabbak voltak. Tele voltak lepkék, méhek, bogarak és egyéb beporzó rovarok kimeríthetetlennek tűnő tömegével és olyan madárfajok zsongásával, melyek nemrég még általánosan elterjedtek voltak, mint a bíbic, piroslábú cankó, nagy goda, nagy póling, haris, fürj, sordély, sárga billegető, mezei pacsirta, cigánycsuk. Hosszasan lehetne sorolni az egykor elterjedt, de ma már fogyatkozó védett és fokozottan védett madárfajokat.

Annak érdekében, hogy ez a folyamat megállítható és megfordítható legyen, és többek között a mezei pacsirta énekét is még sokáig élvezhessük, olyan természetkímélő gazdálkodási módszereket kell szélesebb körben alkalmazni, melyek a nagyüzemi mezőgazdaság keretein belül is alkalmazhatóak. Ilyen például a mezőgazdasági táblák szegélyének kezeletlenül hagyása, ezen szegélyélőhelyek területének növelése, a gyepek és gazosok égetésének tiltása.

Mezei pacsirta hangja:

mezei pacsirta
Mezei pacsirta (Alauda arvensis). Fotó: Kalotás Zsolt

De térjünk még vissza a Zsuzsanna naphoz és a pacsirtákhoz. A városlakók is találkozhatnak pacsirtával, hiszen a jellegzetes csúcsos fejdíszéről könnyen felismerhető búbos pacsirta vagy népies nevén a pipiske kedveli az ember közelségét, szívesen költözik a településekre, láthatjuk szaladgálni nagyobb parkolókban, utcán, udvarokban. A hazai állomány állandó, egész télen láthatjuk.

Búbos pacsirta hangja:

búbos pacsirta
Búbos pacsirta (Galerida cristata). Fotó: Artur Mikołajewski

Talán az erdei pacsirtának van a legszebb éneke. Neve kicsit megtévesztő, mert nem a zárt erdőket kedveli, hanem a nyílt területekkel, tisztásokkal tarkított ligetes erdőket, fás legelőket, cserjéseket. A mezei pacsirtához hasonlóan rövidtávú vonuló, még februárban visszatér.

Erdei pacsirta hangja:

erdei pacsirta
Erdei pacsirta (Lullula arborea). Fotó: Andrej Chudy

A szikipacsirtának már sajnos úgy tűnik nincs hazai költőállománya. A közelmúltig a Hortobágyon volt még egy kis kiterjedésű költőhelye, az utolsó ismert fészkelés a Nyírségben, Újfehértón volt. Időnként viszont felbukkan egy-egy példány, például a legutóbb 2021. május 5-én Bácsalmáson.

szikipacsirta
Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla). Fotó: Tamás Ádám

A kalandrapacsirta költőhelye hazánktól délebbre található, nálunk csak ritka, alkalmi vendégként jelenik meg, a birding.hu adatai szerint 2018 óta nem látták az országban.

A havasi fülespacsirta szintén csak alkalmi vendég nálunk, bár valamivel gyakoribb, mint a kalandrapacsirta, telente bukkan fel a szikes pusztáinkon. 2021. november végén a Felső-Kiskunságban, a kunszentmiklósi Nagy-réten is tartózkodott egy példány pár napig.

havasi fülespacsirta
Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris). Fotó: Lóránt Miklós