Hírek, aktualitások

Meghosszabbított határidővel várjuk az alkotásokat a "A gyepek titkai IV." fotópályázatra

 2023. október 31-ig meghosszabbítottuk "A gyepek titkai IV." fotópályázat beadási határidejét a kedvező terepi viszonyok, valamint a megfelelő időjárási körülmények miatt.

A Grassland-HU LIFE integrált projekttel kapcsolatban a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és projektpartnerei negyedik alkalommal hirdetik meg a gyepes élőhelyek értékeinek, jellemző növény- és állatfajainak bemutatását, népszerűsítését célzó fotópályázatukat. A pályázat kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a gyepek és élőviláguk védelmére, megőrzésük fontosságára.

2023-ban a gyepes élőhelyeken előforduló őshonos fajták megörökítése a pályázók feladata. A fajták listáját a pályázati kiírásban olvashatják.

A Kárpát-medence mai arculatának kialakulásában jelentős szerep jutott a legelő állatoknak, azon belül is őshonos háziállatainknak. Azonban nem csak az állatok formálták a tájat, hanem maga a táj is alakította ezeket a fajtákat, így jöttek létre a magyar tájra jellemző fajták, amelyek nemzeti örökségünk részét is képezik. Fotópályázatunk negyedik fordulójának célja bemutatni a legelő őshonos háziállatfajtáinkat, a marha-, juh és lóféléket valamint az őket kísérő kutyafajtákat, természetes közegükben a magyar tájban.

A pályázat időtartama
2023. május 17. 14 órától – 2023. október 31.

Pályázaton résztvevő személyek köre

Két korcsoportban lehet pályaműveket nevezni, 10-től 18 éves korig (a pályázat beadásakor 18. életévét be nem töltött pályázó), valamint 18 év felett. Ezzel szeretnénk az ifjú fotós tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítani.
A pályázaton (az alább részletezett kivételekkel) részt vehet minden cselekvőképes személy, amatőr és hivatásos fotós, aki a megadott részvételi feltételekkel készíti el pályázati anyagát (továbbiakban: pályázó).

A pályázaton nem vehetnek részt a fotópályázat szervezői, a Grassland-HU LIFE integrált projekt kedvezményezettjeinek alkalmazásában dolgozó projektmunkatársak, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

Nevezési feltételek
Egy pályázó legfeljebb 5 db, saját maga által készített digitális fényképpel nevezhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.

Más fotópályázatokra beküldött képekkel nevezni nem lehet. Kivételt képeznek a Varázslatos Magyarország oldalon szereplő, ott dobogós helyezést el nem érő képek.

A beküldött fotók technikai követelményei
Pályázni 100%-os minőségű, JPEG formátumú, beágyazott Adobe RGB színprofilú fotókkal lehet.

A képek fekete-fehérré alakítása megengedett.

Felbontás: hosszabbik oldal min. 2500 px (széles panorámakép esetén hosszabbik oldal min. 3500 px) vagy 300 dpi. (Az eredeti kép legalább 5, maximum 10 mpx-es lehet).

Képelemek eltávolítása, hozzáadása sem megengedett, viszont a keletkezett technikai hibák eltávolítására lehetőség van.

Nem küldhetők be digitális módon keretezett, feliratos és dátummal ellátott képek.

Pályázat benyújtása
A pályázatra jelentkezni és fényképeket feltölteni az alábbi online felületen keresztül lehetséges: www.grasslandlifeip.hu/fotopalyazat

A megadott felületen a fotók mellett egy rövid adatlap kitöltése is szükséges a képek címének (amely megegyezik a kép fájlnevével), a fajta nevének, a készítés időpontjának és helyszínének, valamint a pályázó nevének, postacímének, e-mail címének megadásával. Egy pályázótól lehetőség szerint egyszerre várjuk a pályázati anyagot.

Pályázatok beküldésének határideje: 2023. október 31.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat beérkezési időpontján a szervező rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa. Az elektronikusan feltöltött fotók a szervező külső tárhelyére kerülnek pályázati anyagonként létrehozott mappákban.

Szervező
A verseny szervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (székhely: 1223 Budapest, Park utca 2., Cg.: 01-09-921027, adószám: 10897988-2-43, a továbbiakban: Szervező).