Dokumentáció Furioso-North Star lovak nyilvános értékesítéséhez

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) a továbbiakban, mint ajánlatkérő, az alábbi nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:

Az értékesítendő vagyontárgy megjelölése:

Az ajánlatkérő pályázatot hirdet 2022. december 12-től 2023. január 13-ig terjedő beadási határidővel, az alábbi tárgyban:
9 egyed Furioso-North Star fajtájú ló értékesítése.
Az állatok nyertes ajánlattevő általi elszállítása a Magyar Állam tulajdonában és az ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő Izsák-páhi őshonosállat-tartó telepéről történik az adásvételi szerződés megkötésétől 2023. január 31-ig terjedő időszakban.
A Furioso-North Star egyedek adatai:

Furioso North Star lovak értékesítéseHelyszíni szemle:

Az ajánlatkérő az értékesítés tárgyát képező jelen pályázat időtartama alatt meglévő egyedek megtekintésére Klucsai Dávid állattenyésztési koordinációs szakreferenssel (tel: +36-30/475-9658), vagy Vén János területkezelési csoportvezetővel (tel: +36-30/603-9147) történő előzetes egyeztetést követően, a pályázat időtartama alatt biztosít lehetőséget.

Az értékesítésre vonatkozó feltételek

- Az értékesítést a felek adásvételi szerződés útján bonyolítják le.
- A birtokba adás helye a fent megjelölt /Izsák-páhi/ őshonosállat-tartó telep. A nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni az értékesítésre kerülő egyedek telephelyről történő elszállításáról, amelynek határideje 2023.01.31.

- A megvásárolt állatok egészségi állapotáról a hatósági igazolást a nyertes ajánlattevő részére az ajánlatkérő képviselője az elszállításkor adja át.
- A szerződéskötést követő 3 napon belül ajánlatkérő számlát küld a vételárról nyertes ajánlattevő részére 8 napos fizetési határidővel.
- A szállítás nem kezdhető meg a vételár kiegyenlítéséig.
- További részleteket a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje

A pályázók ajánlatukat 2023. január 13-án 09 óra 00 percig személyesen vagy futárszolgálattal (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) tehetik meg zárt borítékban, feltüntetve az „Állatértékesítés - Furioso-North Star lovak-2” megnevezést, és azt a figyelmeztetést, hogy „Tilos felbontani 2023. 01. 13. 09:00 óra előtt”.
Az ajánlatok postára adási határideje: 2023. január 09.

A részletes pályázati dokumentáció alább letölthető.